Tematräff - AKK i teori och praktik

Under tematräffen får deltagarna ta del av aktuell forskning och praktiska exempel på hur AKK med tecken, bild- och symbolstöd kan stimulera och utveckla kommunikation. Deltagarna ges också möjlighet att dela och ta del av erfarenheter som kan främja en kommunikativ miljö.

 • 12
  torsdag
  oktober 2017
  15.00 - 18.00 Göteborg, SPSM, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef
 • Aktivitets-ID: 129038
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen kommer att tydliggöra vikten av allas rätt till kommunikation och möjlighet till lärande och utveckling.

Innehåll:

 • SPSM och myndighetens uppdrag och stöd
 • Presentation av DART:s verksamhet
 • Aktuell forskning och praktiska exempel som bidrar till tillgänglighet, delaktighet och ökad måluppfyllelse
 • Rätten till kommunikation
 • Erfarenhetsutbyte

Tematräffen genomförs i samarbete med DART:
Sofia Wallin, Logoped
Helena Molker Lovén, Pedagog
Eva Holmqvist, Arbetsterapeut

Medverkande

Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159
Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, anna-karin.mattiasson-ewelind@spsm.se, 010-4735319
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, specialpedagoger, personer i ledningsfunktion och elevassistenter.

Syfte

Att som deltagare ta del av forskning och inspirerande exempel om hur AKK kan bidra till att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med behov av kommunikationsstöd.

Mål

Att kursdeltagarna har kunskap om:

- omgivningens och organisationens betydelse för en kommunikativ miljö.

- hur stödja kommunikation med bilder, symboler och tecken i sin verksamhet.

- hur använda lärverktyg som ett stöd i kommunikation.

Upplysningar om innehåll

Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159

Upplysningar om administration

Margareta Andersson, margareta.andersson@spsm.se, 010-4735297

Skolform

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Publicerat tisdag 15 augusti 2017 Granskat tisdag 12 september 2017