Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)

Du som deltagare får en kort introduktion i TAKK samt möjlighet till erfarenhetsutbyte av TAKK som pedagogiskt verktyg.

 • 18
  onsdag
  april 2018
  18.00 - 20.00 Luleå, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Bryggeriet, Västra varvsgatan 1, 97236 Luleå
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Förskolechef, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 153377
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du som deltagare får en teoretisk genomgång av TAKK, lära dig vardagstecken, se film och ta del av material. Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte av TAKK som pedagogiskt verktyg.

Medverkande

Helén Bergstadius, helen.bergstadius@spsm.se, 010-473 55 74
Carin Stenlund, carin.stenlund@spsm.se, 0104735537

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger och specialpedagoger/lärare inom förskola, skola och fritidshem.  

Syfte

Att deltagarna ska få kunskap om TAKK i ett pedagogiskt sammanhang. Att deltagarna får möjlighet till erfarenhetsutbyte utifrån sitt arbete med TAKK.

Mål

Deltagarna har kunskap om hur TAKK kan bidra till en tillgänglig lärmiljö i förskola och skola.

Upplysningar om innehåll

Helén Bergstadius, helen.bergstadius@spsm.se, 010-473 55 74
Carin Stenlund, carin.stenlund@spsm.se, 0104735537

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Sameskola

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 21 februari 2018 Granskat torsdag 15 mars 2018