TeachMeet

På TeachMeet inspirerar lärare varandra genom att dela med sig av sina erfarenheter i form av korta presentationer och rundabordssamtal. Under "Minimässan" presenterar vi bland annat olika förlag som har fått produktionsstöd av SPSM och olika stödfunktioner inom SPSM.

Du anmäler dig till två tematräffar under vårterminen 2018.

 • 08
  torsdag
  mars 2018
  14.30 - 17.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 08
  tisdag
  maj 2018
  14.00 - 17.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 13
  torsdag
  september 2018
  14.30 - 17.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 21
  onsdag
  november 2018
  14.00 - 17.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 147675
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du får möjlighet att öka dina kunskaper kring praktiknära forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Vi träffas två gånger per termin, dag 1 delar vi med oss av vår praktik och har gruppdiskussioner, dag 2 startar vi med "Minimässa" och fortsätter med kollegialt lärande.

På TeachMeet inspirerar lärare varandra genom att dela med sig av sina erfarenheter i form av korta presentationer och rundabordssamtal. Under "Minimässan" presenterar vi bland annat olika förlag som har fått produktionsstöd av SPSM och olika stödfunktioner inom SPSM.

Medverkande

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-4735426

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, specialpedagog och lärare som undervisar elever som är mottagna i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du och ditt arbetslag blir styrkta i ert uppdrag genom kollegialt lärande. Du och ditt arbetslag delar med och tar del av andras yrkespraktiker samt tar del av aktuell forskning.

Mål

Du som deltagare har fått ökade kunskaper genom att ta del av kollegialt lärande, styrdokument och aktuell forskning inom grundsärskola och gymnasiesärskola.

Upplysningar om innehåll

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-4735426

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 19 december 2017 Granskat onsdag 21 februari 2018