TeachMeet: Grundsärskola och gymnasiesärskola

Ett webbinarium där du och ditt arbetslag bland annat kommer att få nyheter från Skolverket om de reviderade läroplanerna, rapporter från SIS-projekt och information om läromedel för grundsärskola och gymnasiesärskola.

 • 18
  torsdag
  november 2021
  14.00 - 17.00 Webbinarium, via Zoom Webinar
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 286577
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Ett webbinarium för dig och ditt arbetslag där du får ta del av följande innehåll:

 • Skolverket kommer att informera om de reviderade kursplanerna och det nya kommentarmaterialet för grundsärskolan. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor om materialet.
 • Två SIS-projekt, ett från gymnasiesärskola och ett från grundsärskola, kommer att redovisa hur de har arbetat från projektplan fram till verksamheternas arbete nu. Projekten handlar om delaktighet och tillgänglig lärmiljö.
 • SPSM Läromedel kommer att berätta om sin webbsida, nyheter och visa hur man söker materiel.
 • En mini-mässa där vi bjuder på några inspirerande miniföreläsningar.

Webbinariet varvar föreläsningar med möjligheter att ställa frågor. 

Programmet för dagen kommer att publiceras under september månad. Som deltagare kommer du att få tillgång till ett kursrum via vår hemsida där vi publicerar material, information och länkar.

Medverkande

Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, specialpedagog, lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Mål

Målet med webbinariet är att du som deltagare får

 • information om de reviderade kursplanerna och det nya kommentarmaterialet för grundsärskolan
 • information och inspiration från SPSM Läromedel och en minimässa
 • ta del av SIS-projekt om tillgänglighet och delaktighet
 • information om den senaste forskningen runt grundsärskola och gymnasiesärskola.

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

TillgänglighetPublicerat tisdag 19 oktober 2021