Hoppa till innehåll

TeachMeet för lärare, speciallärare och specialpedagoger i grundsärskola och gymnasiesärskolan

På tematräffen får du möjlighet att öka dina kunskaper kring de nya skrivningarna i Läroplanen, praktiknära forskning, kollegialt erfarenhetsutbyte samt föreläsning och praktiska övningar i materialet Numicon.

Föreläsare Numicon: Mats Juhlin

 • 22
  tisdag
  oktober 2019
  14.30 - 17.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208668
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

På TeachMeet inspirerar lärare varandra genom att dela med sig av sina erfarenheter i form av korta presentationer och rundabordssamtal. Tematräffen utgår från barnrättsperspektivet som vi kopplar till skollag och läroplan.

Innehåll:

- gruppdiskussioner runt jämställdhet, sex och rellationer

- kunskaper kring praktiknära forskning

- kollegialt erfarenhetsutbyte i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

- delaktighet

- pedagogiska strategier och lärverktyg

- praktiktiska övningar och föreläsning runt materialet Numicon

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Målgruppsbeskrivning

Du som undervisar i grundsärskola och gymnasiesärskola

Syfte

Syftet med tematräffen är att du och ditt arbetslag blir styrkta i ert uppdrag genom kollegialt lärande. Du och ditt arbetslag delar med sig och tar del av andras yrkespraktiker samt tar del av aktuell forskning.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare grundläggande kunskaper om:

- Praktiknära forskning

- Kollegialt lärande

- Uppdateringar i läroplanerna

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 4 juni 2019 Granskat söndag 30 juni 2019