TeachMeet: Bedömning i gymnasiesärskolans ämnen och ämnesområden

Ett webbinarium där du och ditt arbetslag får möjlighet att öka kunskaperna kring bedömning, genom föreläsningar, praktiknära forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte.

 • 29
  onsdag
  september 2021
  14.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 286502
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Ett webbinarium där du och ditt arbetslag får möjlighet att öka kunskaperna kring bedömning, genom föreläsningar, praktiknära forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte.

I webbinariet kommer du att få information om:

 • Bedömning
 • Bedömningsstöd
 • Sambedömning
 • Tillgänglig lärmiljö och delaktighet

Under webbinariet får du ta del av föreläsningar och gruppdiskussioner. Du kommer att få möjlighet att ställa frågor och genom kollegiala diskussioner höra andra lärares tankar om ämnena.

Program:

14.00 Välkomna och information om Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Bedömning och bedömningsstöd

14.30 Gruppdiskussioner om bedömning

15.40 Dialogsamtal utifrån gruppdiskussionerna

16.00 Slut och Exit ticket

Som deltagare får tillgång till ett kursrum via vår hemsida, där vi publicerar material, information och länkar.

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, specialpedagog, lärare i gymnasiesärskolan

Syfte

Syftet med webbinariet är att du och ditt arbetslag blir stärkta i ert uppdrag genom kollegialt lärande. Du och ditt arbetslag delar med er och tar del av andras yrkespraktiker samt tar del av aktuell forskning.

Mål

Efter avslutat webbinarium har du som deltagare grundläggande kunskaper om

 • bedömning och bedömningsstöd
 • sambedömning
 • tillgänglig lärmiljö och delaktighet.

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

TillgänglighetPublicerat lördag 24 juli 2021