TeachMeet

På TeachMeet inspirerar lärare varandra genom att dela med sig av sina erfarenheter i form av korta presentationer och rundabordssamtal.

 

 • 13
  torsdag
  september 2018
  14.30 - 17.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 21
  onsdag
  november 2018
  14.00 - 17.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 166922
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du får möjlighet att öka dina kunskaper kring praktiknära forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

På TeachMeet inspirerar lärare varandra genom att dela med sig av sina erfarenheter i form av korta presentationer och rundabordssamtal.

Medverkande

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, specialpedagog och lärare som undervisar elever som är mottagna i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du och ditt arbetslag blir styrkta i ert uppdrag genom kollegialt lärande. Du och ditt arbetslag delar med och tar del av andras yrkespraktiker samt tar del av aktuell forskning.

Mål

Du som deltagare har fått ökade kunskaper genom att ta del av kollegialt lärande, styrdokument och aktuell forskning inom grundsärskola och gymnasiesärskola.

Upplysningar om innehåll

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710

Upplysningar om administration

Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se, 010-473 51 31
Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 23 maj 2018 Granskat torsdag 16 augusti 2018