TAKK i förskolan

Tematräffen vänder sig till dig som möter barn i förskolan i behov av TAKK.

 • 13
  tisdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor
 • Aktivitets-ID: 146425
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under dagen kommer följande områden att behandlas

- Vad är TAKK- till skillnad från annat teckenanvändande?

- Kroppsspråk, gester, TAKK och andra kommunikativa redskap i förskolan

- TAKK hela dagen

Medverkande:

Boel Heister Trygg och Ida Andersson, legitimerade logopeder, SÖK,
Södra regionens kommunikationscentrum

Medverkande

Pia Abelin, pia.abelin@spsm.se, 010-04735515

Målgruppsbeskrivning

Personal i förskolan som i sitt arbete möter barn i behov av teckenstöd för sin kommunikativa och språkliga utveckling.

Syfte

Att deltagarna får en teoretisk grund till metoden TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation samt ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion vad gäller TAKK i förskolan.

Mål

Deltagarna har ökad kunskap kring den teoretiska grunden till TAKK- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation samt omgivningens betydelse för en kommunikativ miljö.

Upplysningar om innehåll

Pia Abelin, pia.abelin@spsm.se, 010-04735515

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Förskola, Förskoleklass

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 4 december 2017 Granskat onsdag 21 februari 2018