Hoppa till innehåll

Systematiskt arbete för tillgängliga lärmiljöer

Så kan du använda Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning för att systematiskt utveckla tillgängliga lärmiljöer.

 • 03
  tisdag
  december 2019
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman
 • Aktivitets-ID: 211114
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under en halvdag får du som deltagare information om hur Värderingsverktyget kan användas för att systematiskt utveckla tillgängliga lärmiljöer. Inbjudna verksamheter kommer att berätta och delge erfarenheter från kommunövergripande utvecklingsarbeten för tillgängliga lärmiljöer. Du kommer även att få möjlighet att delta i erfarenhetsutbyte med andra deltagare utifrån huvudmannaperspektiv.

Inbjudna verksamheter:

 • Region Gotland: Torsten Flemming, Verksamhetschef grundskola, och Annika Nyström-Karlsson, Projektledare Tillgängliga lärmiljöer.
 • Täby kommun: Maria Assarsson, tf Utbildningschef.

Ta gärna del av följande inför tematräffen:

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning

Stöd och inspiration för tillgänglighetsarbete

 

 

Medverkande

Peter Westerdahl, peter.westerdahl@spsm.se, 010-473 56 56
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50

Målgruppsbeskrivning

Förvaltningschef, Skolchef, elevhälsochef, verksamhetschef eller liknande med ansvar för övergripande utvecklingsarbeten inom förskole- och skolverksamheter.

Syfte

Syftet är att du som deltagare tillsammans med andra får utbyta erfarenheter och får inspiration i arbetet att utveckla tillgängliga lärmiljöer på ett systematiskt sätt med stöd av Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning.

Mål

Målet är att du som deltagare har fått information om Värderingsvertyget för tillgänglig utbildning, samt hur det kan vara ett stöd i ett utvecklingsarbete utifrån ett huvudmannaperspektiv.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Peter Westerdahl, peter.westerdahl@spsm.se, 010-473 56 56
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 22 augusti 2019 Granskat tisdag 17 september 2019