Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3 - introduktion och inspiration

En introduktion och inspiration till Studiepaket Läs- och skrivsvårigheter F-3.

 • 14
  torsdag
  oktober 2021
  14.00 - 16.00
  Zoom
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 286026
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet är en introduktion till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3 som innehåller följande moment:

 • Läs- och skrivutveckling
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Att kartlägga läs- och skrivutveckling
 • Att utforma en tillgänglig läs- och skrivundervisning
 • Inspiration, material och arbetssätt

Innehållet har en koppling till Läsa, skriva, räkna- en garanti för tidiga stödinsatser och riktar sig till dig som arbetar med elever i förskoleklass och i årskurs 1–3. Under webbinariet varvas föreläsning med möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Länk till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3
https://www.spsm.se/studiepaket-las--och-skrivsvarigheter-f-3/ 

Medverkande

Ylva Schön, Ylva.schon@spsm.se, 010-473 5386
Ann Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696
Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438
Peggy Emanuelsson, peggy.emanuelsson@spsm.se, 010 4735707
Ulrika Näsholm, ulrika.nasholm@spsm.se, 072 5385686

Målgruppsbeskrivning

Du som undervisar, ger specialpedagogiskt stöd eller ansvarar för att organisera arbetet för förskoleklass till årskurs 3.

Förkunskaper

Förskollärar- eller lärarutbildning

Mål

Efter webbinariet har du som deltagare fått:

 • ökad kännedom om innehållet i de olika momenten i studiepaketet
 • ökad insikt om hur studiepaketet kan bidra till rätt stöd i rätt tid enligt läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga insatser.

Funktionsnedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

Upplysningar om innehåll

Ulrika Näsholm, ulrika.nasholm@spsm.se, 072 5385686
Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Sameskola

Övrigt

Webbinariet genomförs via den digitala plattformen Zoom. Du som deltagare behöver tillgång till en egen enhet med bra uppkoppling. Headset är en fördel. Testa gärna ljud och bild i god tid innan mötet börjar.Publicerat fredag 17 september 2021