Hoppa till innehåll

Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3 - introduktion och inspiration

En introduktion och inspiration till Studiepaket Läs- och skrivsvårigheter F-3.

 • 15
  tisdag
  juni 2021
  09.00 - 11.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 269458
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet är en introduktion till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3 som innehåller följande moment:

 • Läs- och skrivutveckling
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Att kartlägga läs- och skrivutveckling
 • Att utforma en tillgänglig läs- och skrivundervisning
 • Inspiration, material och arbetssätt

Innehållet har en koppling till Läsa, skriva, räkna- en garanti för tidiga stödinsatser och riktar sig till dig som arbetar med elever i förskoleklass och i årskurs 1–3. Under webbinariet varvas föreläsning med möjlighet till erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Länk till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3
https://www.spsm.se/studiepaket-las--och-skrivsvarigheter-f-3/ 

Medverkande

Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380
Ylva Schön, Ylva.schon@spsm.se, 010-473 5435
Ann Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Ulrika Näsholm, ulrika.nasholm@spsm.se, 072 5385686
Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Peggy Emanuelsson, peggy.emanuelsson@spsm.se, 010 4735707
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696

Målgruppsbeskrivning

Du som undervisar, ger specialpedagogiskt stöd eller ansvarar för att organisera arbetet för förskoleklass till årskurs 3.

Förkunskaper

Förskollärar- eller lärarutbildning

Syfte

Syftet är att ge en introduktion till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3. Webbinariet bidrar till ökad kännedom om studiepaketet och hur det kan vara ett stöd i arbetet med läs- och skrivutveckling.

Mål

Efter webbinariet har du som deltagare fått:

 • ökad kännedom om innehållet i de olika momenten i studiepaketet
 • ökad insikt om hur studiepaketet kan bidra till rätt stöd i rätt tid enligt läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga insatser.

Funktionsnedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

Upplysningar om innehåll

Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380
Ann Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Sameskola

Publicerat fredag 16 april 2021