Hoppa till innehåll

Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3 - introduktion och inspiration

En introduktion och inspiration till Studiepaket Läs- och skrivsvårigheter F-3.

 • 21
  onsdag
  april 2021
  14.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 269452
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet är en introduktion till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3 som innehåller följande moment:

 • Läs- och skrivutveckling
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Att kartlägga läs- och skrivutveckling
 • Att utforma en tillgänglig läs- och skrivundervisning
 • Inspiration, material och arbetssätt

Innehållet har en koppling till Läsa, skriva, räkna- en garanti för tidiga stödinsatser och riktar sig till dig som arbetar med elever i förskoleklass och i årskurs 1–3. Under webbinariet varvas föreläsning med möjlighet till erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Länk till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3
https://www.spsm.se/studiepaket-las--och-skrivsvarigheter-f-3/ 

Medverkande

Ulrika Näsholm, ulrika.nasholm@spsm.se, 072 5385686
Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696
Ann Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Peggy Emanuelsson, peggy.emanuelsson@spsm.se, 010 4735707
Ylva Schön, Ylva.schon@spsm.se, 010-473 5435
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438

Målgruppsbeskrivning

Du som undervisar, ger specialpedagogiskt stöd eller ansvarar för att organisera arbetet för förskoleklass till årskurs 3.

Förkunskaper

Förskollärar- eller lärarutbildning

Syfte

Syftet är att ge en introduktion till Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3. Webbinariet bidrar till ökad kännedom om studiepaketet och hur det kan vara ett stöd i arbetet med läs- och skrivutveckling.

Mål

Efter webbinariet har du som deltagare fått:

 • ökad kännedom om innehållet i de olika momenten i studiepaketet
 • ökad insikt om hur studiepaketet kan bidra till rätt stöd i rätt tid enligt läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga insatser.

Funktionsnedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

Upplysningar om innehåll

Ann Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Sameskola

Publicerat fredag 16 april 2021