Stödmaterial elevhälsa

Så kan du arbeta med Stödmaterial elevhälsa för att utveckla skolans elevhälsoarbete.

 • 19
  tisdag
  oktober 2021
  08.00 - 09.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 290624
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Inför webbinariet rekommenderar vi att du som deltagare tar del av den inspelade föreläsningen Utveckla skolans elevhälsoarbete med hjälp av Stödmaterial elevhälsa del 1 och 2.

I detta webbinarium ges en kortare introduktion av Stödmaterial elevhälsa. Du får sedan möjlighet att ställa frågor samt att tillsammans med andra deltagare i mindre grupper reflektera kring hur skolans elevhälsoarbete kan utvecklas med hjälp av Stödmaterial elevhälsa.

Medverkande

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Anna Maria Åkerberg, annamaria.akerberg@spsm.se, 010-473 57 30
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-8195908
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Maria Götesson, maria.gotesson@spsm.se, 010 473 54 01

Målgruppsbeskrivning

Du som är intresserad av Stödmaterial elevhälsa och hur skolans elevhälsoarbete kan utvecklas.

Förkunskaper

Du behöver vara förtrogen med Stödmaterial elevhälsa där vi rekommenderar att du tar del av den filmade föreläsningen Utveckla skolans elevhälsoarbete med hjälp av Stödmaterial elevhälsa del 1 och 2.  Den inspelade föreläsningen presenterar olika forskarperspektiv på elevhälsoarbete samt information om innehållet i Stödmaterial elevhälsa. 

Syfte

Syftet är att du som deltagare får möjlighet att ställa frågor om Stödmaterial elevhälsa och i samtal med andra reflektera kring hur materialet kan användas för att utveckla skolans elevhälsoarbete.  

Mål

Målet är att du som deltagare har fått information om Stödmaterial elevhälsa och inspiration i arbetet att utveckla skolans elevhälsoarbete.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Anna Maria Åkerberg, annamaria.akerberg@spsm.se, 010-473 57 30
Maria Götesson, maria.gotesson@spsm.se, 010 473 54 01
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-8195908

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Länk till webbinariet skickas efter sista anmälningsdag. Digital foajé kommer att öppnas upp kl 07.45 där ni har möjlighet att säkerställa uppkoppling, ljud och bild.Publicerat tisdag 19 oktober 2021