Stödmaterial elevhälsa

En kort introduktion om Stödmaterial elevhälsa

 • 15
  fredag
  februari 2019
  07.30 - 09.00 Stockholm, Stockholms Konferenscenter, Dalarnas Hus, Vasagatan 46
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 169697
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Frukostmötet är ett tillfälle för dig att få en introduktion i Stödmaterial elevhälsa. Vi inspirerar och presenterar hur Stödmaterial elevhälsa kan användas i att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Vi bjuder på smörgås, kaffe och te.  

Medverkande

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Målgruppsbeskrivning

Elevhälsochefer, rektorer/skolledare och/eller personal inom elevhälsan.

Syfte

Syftet är att du som deltagare får stöd i att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

Mål

Deltagare har kunskap om hur man kan använda Stödmaterial elevhälsa

Upplysningar om innehåll

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 3 juli 2018 Granskat söndag 18 november 2018
Tillbaka till toppen