Hoppa till innehåll

Stöd till barn och elever med kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet

Du får kunskap om barn och elever med kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet och hur du bäst ger stöd i deras lärande och utveckling.

 • 03
  onsdag
  april 2019
  13.00 - 16.00 Jönköping, Länssjukhuset Ryhov, Aula i huvudbyggnaden på entréplan, målpunkt R
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 191692
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen får du inblick i vilka som ingår i målgruppen dövblinda och vad den dubbla funktionsnedsättningen innebär för barn och elever. Hur utvecklar barn och elever med kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet samspel och kommunikation? Hur kan du som yrkesverksam skapa ökad delaktighet och tillgänglighet i lärmiljön? Hur utformar du stöd och extra anpassningar på bästa sätt? Tematräffen tar utgångspunkt i barnens och elevernas vardag och föreläsningar varvas med exempel och filmer.

Innehåll:

 • Om Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 • Vilka tillhör gruppen med kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet?
 • Orsaker till kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet.
 • Pedagogiska och sociala konsekvenser av kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet.
 • Specifika insatser för personer med kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet.
 • Taktil språklighet – vad är det?
 • Sammanfattning kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet och hur vi går vidare.

Föreläsare:

Berit Rönnåsen och Jenny Näslund, specialpedagoger och rådgivare på Resurscenter Dövblind, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Tematräffen sker i samarbete med Karolina Glifford, enhetschef på hörselhabiliteringen och tolkcentralen, Cecilia Ahlström, specialpedagog på barn – och elevhälsoenheten i Jönköping, Charlotta Sjölander och Marie Wicksell, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Medverkande

Kerstin Rönnåsen, berit.ronnasen@spsm.se, 010-473 51 91
Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562
Charlotta Sjölander, charlotta.sjolander@spsm.se, 010-4735272
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Målgruppsbeskrivning

Kommunal- och landstingsanställda, samt personal i fristående verksamheter som i sitt arbete möter personer med kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet. Personal som i sitt arbete möter barn och elever med dövblindhet.

Syfte

Som deltagare får du kunskap om vad kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet är. Vad det innebär för barns, elevers utveckling och lärande i förskola och skola. Du får också kunskap om hur du kan ge stöd och extra anpassningar till barn, elever med kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare kännedom om:

 • hur kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet upptäcks hos barn och elever
 • pedagogiska och sociala konsekvenser av kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet
 • vad den dubbla funktionsnedsättningen innebär vid utformningen av extra anpassningar och särskilt stöd
 • vad Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder i form av kompetensutveckling och utbildning till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med barn och elever med kombinerad syn-och hörselnedsättning, dövblindhet.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Kerstin Rönnåsen, berit.ronnasen@spsm.se, 010-473 51 91
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Alla skolformer

Teman

Samspel och kommunikation

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 januari 2019 Granskat tisdag 19 mars 2019