Språkstörning i tidig skolålder – att upptäcka och stödja i arbetet med att läsa, skriva och räkna

En tematräff om språkstörning och hur du kan uppmärksamma språkliga svårigheter hos eleven via de obligatoriska kartläggningsmaterialen och bedömningsstödet, för att sedan kunna anpassa undervisningen för elever med språkstörning.    

 • 29
  onsdag
  september 2021
  12.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 289731
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller korta föreläsningar av logoped och specialpedagog varvat med erfarenhetsutbyte i Zoom.

Ur innehållet:

 • Föreläsning om språkstörning och vilka konsekvenser det får.
 • Information om hur vi kan uppmärksamma språkstörning med konkreta exempel utifrån Läsa, skriva, räkna-garantin (LSR) och kartläggningsmaterialen, bedömningsstöd och Nationella prov.
 • Exempel på en särskild bedömning.
 • Verktyg för en stödjande och språkutvecklande skolmiljö för elever med språkstörning. Vi ger konkreta exempel utifrån bedömningsstöden kopplat till språkliga funktioner.
 • Diskussioner om dilemman som finns ute i skolorna kopplat till LSR-garantin.
 • Information om SPSM:s olika stödmaterial, exempelvis Studiepaket Språkstörning.

Ta gärna del av vår skrift Arbete med språkstörning i förskola och skola och annat som finns på vår webbplats och information på Skolverkets webbplats:
Arbeta med språkstörning i förskola och skola.
Information om garantin på SPSM:s webbplats
Information om garantin på Skolverkets webbplats

 

Medverkande

Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Marika Habbe, marika.habbe@spsm.se, 010-473 54 86

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare och lärare, gärna tillsammans med speciallärare och specialpedagoger som arbetar i förskoleklass eller på lågstadiet.

Syfte

Syftet är att du ska öka kompetensen om språkstörning och hur skolan kan arbeta språkutvecklande för att ge tidigt stöd åt elever med språkstörning.

Mål

Målet är att du som deltagare får grundläggande kunskaper om

 • språkstörning och dess pedagogiska konsekvenser
 • hur du kan uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkliga svårigheter via kartläggnings- och bedömningsstöd
 • hur skolan kan anpassa och arbeta språkutvecklande.

Funktionsnedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Matematiska svårigheter, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Marika Habbe, marika.habbe@spsm.se, 010-473 54 86
Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, SameskolaPublicerat torsdag 23 september 2021