Språkstörning - Baskurs gymnasieskola och vuxenutbildning

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevernas lärande.

 • 14
  måndag
  mars 2022
  -
  01
  söndag
  maj 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 297469
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i denna nätbaserade kurs är så gott som identisk med Studiepaket –språkstörning men är anpassad för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand. Det är dock inget som hindrar att du går kursen tillsammans med någon kollega. Önskar fler pedagoger/hela arbetslag från samma skola att delta, hänvisar vi istället till att ta del av vårt studiepaket i språkstörning.

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevernas lärande. Kursen belyser hur elever på gymnasiet och inom vuxenutbildningen utmanas vad gäller språk, samarbete, planering och organisation och vad lärare kan göra för att stödja elevernas lärande, samspel och kunskapsutveckling.

Kursen består av följande sex moment:
Moment 1- Språkutveckling och språkstörning
Moment 2 - Språkstörning i olika åldrar
Moment 3 - Lärmiljö – strukturer och instruktioner (+ inlämningsuppgift)
Moment 4 - Språkutvecklande undervisning           (+ uppgift)
Moment 5 - Bedömning och betygssättning
Moment 6 - Samspel och kommunikation

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger främst på kollegialt lärande där frågeställningar från aktuellt moment tas upp och diskuteras under veckan på kursforum (skriven chatt). Observera att kursen innehåller uppgifter som ska utföras praktiskt i elevgrupp. Dessa ska sedan reflekteras och bemötas på kursforum. Därför behöver du tillgång till en elevgrupp. Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 4 timmar i veckan.

Kursen startar måndag den 14 mars (v. 11) och pågår fram till söndag den 1 maj (v 17). Observera att kursen pågår under påsklovsveckorna men att moment 5 pågår under 2 veckor, vecka 15 och 16.  Studierna kan genomföras när det passar den enskilde deltagaren under veckans moment. Det finns inga fasta tider för gemensamma diskussioner på kursforum. Du förväntas vara aktiv på kursforum under aktuellt moment vilket innebär att du inte kan göra inlägg i förväg eller i efterhand, på kursforum. 

Tisdag den 15/3 kl. 15:30- 16:30 erbjuds deltagarna ett digitalt välkomstmöte. Syftet med mötet är att alla får presentera sig och att kursledarna ger mer information kring upplägg och innehåll, med möjlighet för deltagarna att ställa frågor. 

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande på kursforum och alla uppgifter är genomförda.

Medverkande

Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Annette Ekenberg, annette.ekenberg@spsm.se, 073 821 50 72
Fahimeh Beheshti Kashany, fahimeh.beheshti@spsm.se, 010-4735470

Målgruppsbeskrivning

Kursen är praktiskt inriktad mot det verksamhetsnära arbetet och vänder sig främst till lärare, specialpedagoger eller speciallärare som arbetar med elever i gymnasieskola eller vuxenutbildning. Prioritet ges till verksamma pedagoger i elevgrupp, framför centralt placerade specialpedagoger eller andra funktioner i elevhälsan. Till er specialpedagoger med övergripande funktion, hänvisar vi till kursen "Språkstörning - Att arbeta övergripande i förskola och skola – inriktning Specialpedagoger".

Barnskötare/elevassistenter/resurspedagoger har möjlighet att delta i kursen under förutsättning att en ansvarig pedagog från samma skola eller vuxenutbildning går kursen samtidigt och kan stödja gällande kursuppgifter. Ni behöver då anmäla er samtidigt och notera det i anmälan, under ”personligt meddelande”.

Förkunskaper

Pedagogisk utbildning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur elever med språkstörning kan ges ökade möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga. Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur undervisningen kan utformas för att stödja elever med språkstörning. 

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • den typiska språkutvecklingen hos elever och vad som kännetecknar en språkstörning,
 • hur en språkstörning kan ändra karaktär över tid och hur du som lärare kan stötta språkutvecklingen i olika åldrar,
 • att från början planera för bedömning och ta hänsyn till de konsekvenser som en språkstörning kan innebära,
 • hur du kan anpassa instruktioner för elever som har svårt att uppfatta och tolka hörd information,
 • att anpassa och tillgängliggöra både muntliga och skriftliga instruktioner,
 • hur språkstörning kan få konsekvenser för det sociala samspelet.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning

Övrigt

I kursen erbjuds du även digitala möten. Dessa är inte obligatoriska men vi ser helst att du deltar om du har möjlighet.Publicerat söndag 28 november 2021