Hoppa till innehåll

Språkstörning - Baskurs gymnasieskola och vuxenutbildning

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevernas lärande.

 • 24
  måndag
  februari 2020
  -
  03
  fredag
  april 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 228202
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i denna nätbaserade kurs är så gott som identisk med Studiepaket –språkstörning men är anpassad för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand. Det är dock inget som hindrar att du går kursen tillsammans med en eller flera kollegor.

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevernas lärande. Kursen belyser hur elever på gymnasiet och inom vuxenutbildningen utmanas vad gäller språk, samarbete, planering och organisation och vad lärare kan göra för att stödja elevernas lärande, samspel och kunskapsutveckling.

Kursen består av följande sex moment:

Moment 1: Språkutveckling och språkstörning

Moment 2: Språkstörning i olika åldrar

Moment 3: Lärmiljö – strukturer och instruktioner

Moment 4: Språkutvecklande undervisning

Moment 5: Bedömning och betygssättning

Moment 6: Samspel och kommunikation

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 3-4 timmar i veckan.

Studierna sker på nätet, startar 24 februari pågår fram till 3 april 2020.

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande på kursforum och alla uppgifter är genomförda.

Medverkande

Ulrika Oléhn, ulrika.olehn@spsm.se, 0761415406
Annette Ekenberg, annette.ekenberg@spsm.se, 073 821 50 72
Johanna Benfatto, johanna.benfatto@spsm.se, 076-8397082
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger eller speciallärare som möter elever i gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur elever med språkstörning kan ges ökade möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga. Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur undervisningen kan utformas för att stödja elever med språkstörning. 

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • den typiska språkutvecklingen hos elever och vad som kännetecknar en språkstörning,
 • hur en språkstörning kan ändra karaktär över tid och hur du som lärare kan stötta språkutvecklingen i olika åldrar,
 • att från början planera för bedömning och ta hänsyn till de konsekvenser som en språkstörning kan innebära,
 • hur du kan anpassa instruktioner för elever som har svårt att uppfatta och tolka hörd information,
 • att anpassa och tillgängliggöra både muntliga och skriftliga instruktioner,
 • hur språkstörning kan få konsekvenser för det sociala samspelet.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006
Annelie Westlund, annelie.westlund@spsm.se, 010-473 50 47

Skolform

Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning

Övrigt

Ytterligare en omgång av denna kurs kommer att starta 20 april och pågå fram till 29 maj 2020. Den publiceras för anmälan i slutet av februari.Publicerat fredag 24 januari 2020 Granskat fredag 31 januari 2020