Språkstörning - Baskurs grundskola

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevens lärande.

 • 20
  måndag
  september 2021
  -
  31
  söndag
  oktober 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 281823
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i denna nätbaserade kurs är så gott som identisk med Studiepaket –språkstörning men är anpassad för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand. Det är dock inget som hindrar att du går kursen tillsammans med en eller flera kollegor.

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevens lärande. Den innehåller konkreta förslag på vad du behöver tänka på i samband med undervisning och bedömning. Kursen syftar också till att ge ökad förståelse om hur en språkstörning kan få konsekvenser för socialt samspel och kommunikation.

Kursen består av följande sex moment:

Moment 1: Språkutveckling och språkstörning

Moment 2: Språkstörning i olika åldrar

Moment 3: Språkutvecklande undervisning

Moment 4: Film i undervisningen

Moment 5: Bedömning och betygssättning

Moment 6: Samspel och kommunikation

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Observera att det är uppgifter som ska utföras praktiskt i elevgrupp. Dessa ska sedan reflekteras på kursforum och även lämnas in till kursledare. Därför behöver du tillgång till en grupp/klass av elever. Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 4 timmar i veckan.

Studierna sker på nätet, startar måndag den 20 september (v. 38) och pågår fram till söndag den 31 oktober (v 43). Studierna kan genomföras när det passar den enskilde deltagaren under veckans moment. Det är inga fasta tider för de gemensamma diskussionerna på kursforum (skriftlig chatt) men du förväntas vara aktiv under den veckan momentet pågår. Du kan alltså inte jobba ikapp eller i förväg, då kursforum bygger på det kollegiala lärandet.

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande på kursforum och alla uppgifter är genomförda, däribland kursens uppföljning/utvärdering.

Medverkande

Katarina Ekelund, katarina.ekelund@spsm.se, 010-4735588
Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, förskollärare, fritidsledare, specialpedagog eller speciallärare som arbetar med elever i förskoleklass, fritidshem eller grundskola. Prioritet ges till aktiva pedagoger i elevgrupp, framför centralt placerade specialpedagoger eller andra funktioner i elevhälsan.

Till er specialpedagoger med övergripande funktion och övrig personal inom Elevhälsan, hänvisar vi till kursen "Språkstörning - Att arbeta övergripande i förskola och skola – inriktning Specialpedagoger".

Barnskötare/elevassistenter/resurspedagoger har möjlighet att delta i kursen under förutsättning att en ansvarig pedagog från samma skola går kursen samtidigt och kan stödja gällande kursuppgifter. Ni behöver då anmäla er samtidigt och notera det i anmälan.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur undervisningen kan utformas för att stödja elever med språkstörning. 

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • den typiska språkutvecklingen hos barn och vad som kännetecknar en språkstörning,
 • hur en språkstörning kan ändra karaktär över tid och hur du som lärare kan stötta språkutvecklingen i olika åldrar,
 • grundläggande stöd för eleverna i samband med undervisning och annan verksamhet i skolan,
 • anpassning i samband med bedömning,
 • hur språkstörning kan få konsekvenser för socialt samspel och kommunikation

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Övrigt

I kursen erbjuds du även två digitala möten via Zoom. Dessa är inte obligatoriska men vi ser helst att du deltar. Datum för dessa möten kommer i ett separat välkomstmail som skickas ut efter antagning.Publicerat fredag 16 juli 2021