Hoppa till innehåll

Språkstörning - Baskurs grundskola

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevens lärande.

 • 24
  måndag
  februari 2020
  -
  03
  fredag
  april 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 227928
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i denna nätbaserade kurs är så gott som identisk med Studiepaket –språkstörning men är anpassad för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand. Det är dock inget som hindrar att du går kursen tillsammans med en eller flera kollegor.

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevens lärande. Den innehåller konkreta förslag på vad du behöver tänka på i samband med undervisning och bedömning. Kursen syftar också till att ge ökad förståelse om hur en språkstörning kan få konsekvenser för socialt samspel och kommunikation.

Kursen består av följande sex moment:

Moment 1: Språkutveckling och språkstörning

Moment 2: Språkstörning i olika åldrar

Moment 3: Språkutvecklande undervisning

Moment 4: Film i undervisningen

Moment 5: Bedömning och betygssättning

Moment 6: Samspel och kommunikation

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 3-4 timmar i veckan.

Studierna sker på nätet, startar 24 februari och pågår fram till 3 april 2020.

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande på kursforum och alla uppgifter är genomförda.

Medverkande

Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380
Annika Esperi, annika.esperi@spsm.se, 010 473 57 90

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, fritidspedagog, lärare, specialpedagog eller speciallärare som arbetar med barn och elever med språkstörning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur undervisningen kan utformas för att stödja elever med språkstörning. 

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • den typiska språkutvecklingen hos barn och vad som kännetecknar en språkstörning,
 • hur en språkstörning kan ändra karaktär över tid och hur du som lärare kan stötta språkutvecklingen i olika åldrar,
 • grundläggande stöd för eleverna i samband med undervisning och annan verksamhet i skolan,
 • anpassning i samband med bedömning,
 • hur språkstörning kan få konsekvenser för socialt samspel och kommunikation

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006
Annelie Westlund, annelie.westlund@spsm.se, 010-473 50 47

Övrigt

Ytterligare en omgång av denna kurs kommer att starta 20 april och pågå fram till 29 maj 2020. Den publiceras för anmälan i slutet av februari.Publicerat fredag 24 januari 2020 Granskat fredag 21 februari 2020