Språkstörning - Baskurs förskola

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för barnets lärande.

 • 14
  måndag
  mars 2022
  -
  01
  söndag
  maj 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 297537
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i denna nätbaserade kurs är så gott som identisk med Studiepaket –språkstörning men är anpassad för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand. Det är dock inget som hindrar att du går kursen tillsammans med någon kollega*.

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för barnets lärande. Den belyser förskolans lärmiljö och vikten av att specifikt stödja barnets språkliga utveckling. Kursen innehåller konkreta arbetsuppgifter som syftar till att lärmiljön blir mer tillgänglig för barn som har språkstörning. Kursen består av följande sex moment:
Moment 1 - Språkutveckling och språkstörning
Moment 2 - Språkstörning i olika åldrar
Moment 3 - Tillgängliga lärmiljöer      (+uppgift i barngrupp)
Moment 4 - Högläsning                     (+uppgift i barngrupp)
Moment 5 - Kommunikation och samspel
Moment 6 - Återblick och framåtblick

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger främst på kollegialt lärande där frågeställningar från aktuellt moment tas upp och diskuteras under veckan på kursforum (skriven chatt). Observera att kursen innehåller uppgifter som ska utföras praktiskt i barngrupp. Dessa ska sedan reflekteras och bemötas på kursforum. Därför behöver du tillgång till en barngrupp. Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 4 timmar i veckan.

Kursen startar måndag den 14 mars (v. 11) och pågår fram till söndag den 1 maj (v 17). Observera att kursen pågår under påsklovsveckorna men att moment 5 pågår under 2 veckor, vecka 15 och 16.  Studierna kan genomföras när det passar den enskilde deltagaren under veckans moment. Det finns inga fasta tider för gemensamma diskussioner på kursforum. Du förväntas vara aktiv på kursforum under aktuellt moment vilket innebär att du inte kan göra inlägg i förväg eller i efterhand, på kursforum. 

Fredag den 11/3 kl 9:30- 10:30 erbjuds deltagarna ett välkomstmöte via Zoom. Syftet med mötet är att alla får presentera sig och att kursledarna ger mer information kring upplägg och innehåll, med möjlighet för deltagarna att ställa frågor. 

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande på kursforum och alla uppgifter är genomförda.

Medverkande

Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444
Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596

Målgruppsbeskrivning

Kursen är praktiskt inriktad mot det verksamhetsnära arbetet och kursen vänder sig främst till personal som arbetar med barn i förskolan. Prioritet ges till verksamma pedagoger i barngrupp, framför centralt placerade specialpedagoger eller andra funktioner i barnhälsan. Specialpedagoger med övergripande funktion hänvisar vi till kursen "Språkstörning - Att arbeta övergripande i förskola och skola – inriktning Specialpedagoger".

*Assistenter och resurspersoner kan med fördel delta i kursen tillsammans med sitt arbetslag då fokus är på det kollegiala lärandet. Ni behöver då anmäla er samtidigt och notera det i anmälan, under ”personligt meddelande”.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur barn med språkstörning kan ges ökade möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga. Du får kunskap om hur förskolan medvetet kan arbeta för att stärka den språkliga och kommunikativa förmågan hos barn med språkstörning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • den typiska språkutvecklingen hos barn och vad som kännetecknar en språkstörning,
 • hur en språkstörning kan ändra karaktär över tid och hur du som lärare kan stötta språkutvecklingen i olika åldrar,
 • den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöns betydelse i förskolan,
 • hur du kan göra lärmiljön mer tillgänglig och öka delaktigheten för barn med språkstörning.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Övrigt

I kursen erbjuds du även digitala möten. Dessa är inte obligatoriska men vi ser helst att du deltar om du har möjlighet.Publicerat söndag 28 november 2021