Språkstörning - Baskurs förskola

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för barnets lärande.

 • 20
  måndag
  september 2021
  -
  31
  söndag
  oktober 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 280941
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i denna nätbaserade kurs är så gott som identisk med Studiepaket –språkstörning men är anpassad för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand. Det är dock inget som hindrar att du går kursen tillsammans med en eller flera kollegor.

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för barnets lärande. Den belyser förskolans lärmiljö och vikten av att specifikt stödja barnets språkliga utveckling. Kursen innehåller konkreta arbetsuppgifter som syftar till att lärmiljön blir mer tillgänglig för barn som har språkstörning.

Kursen består av följande sex moment:

Moment 1: Språkutveckling och språkstörning

Moment 2: Språkstörning i olika åldrar

Moment 3: Tillgängliga lärmiljöer

Moment 4: Högläsning

Moment 5: Kommunikation och samspel

Moment 6: Återblick och framåtblick

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Observera att det är uppgifter som ska utföras praktiskt i barngrupp. Dessa ska sedan reflekteras på kursforum och även lämnas in till kursledare. Därför behöver du tillgång till en grupp av barn. Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 4 timmar i veckan.

Studierna sker på nätet, startar måndag den 20 september (v. 38) och pågår fram till söndag den 31 oktober (v 43). Studierna kan genomföras när det passar den enskilde deltagaren under veckans moment. Det är inga fasta tider för de gemensamma diskussionerna på kursforum (skriftlig chatt) men du förväntas vara aktiv under den veckan momentet pågår. Du kan inte jobba ikapp eller jobba i förväg, då kursforum bygger på det kollegiala lärandet.

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande på kursforum och alla uppgifter är genomförda.

Medverkande

Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444
Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, specialpedagoger eller speciallärare som arbetar med barn i förskolan. Prioritet ges till aktiva pedagoger i barngrupp, framför centralt placerade specialpedagoger eller andra funktioner i elevhälsan.

Till er specialpedagoger med övergripande funktion och övrig personal i elevhälsan hänvisar vi till kursen "Språkstörning - Att arbeta övergripande i förskola och skola – inriktning Specialpedagoger".

Barnskötare/assistenter/resurspedagoger har möjlighet att delta i kursen under förutsättning att en ansvarig pedagog från samma förskola går kursen samtidigt och kan stödja gällande kursuppgifter. Ni behöver då anmäla er samtidigt och notera det vid anmälan.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur barn med språkstörning kan ges ökade möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga. Du får kunskap om hur förskolan medvetet kan arbeta för att stärka den språkliga och kommunikativa förmågan hos barn med språkstörning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • den typiska språkutvecklingen hos barn och vad som kännetecknar en språkstörning,
 • hur en språkstörning kan ändra karaktär över tid och hur du som lärare kan stötta språkutvecklingen i olika åldrar,
 • den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöns betydelse i förskolan,
 • hur du kan göra lärmiljön mer tillgänglig och öka delaktigheten för barn med språkstörning.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Övrigt

I kursen erbjuds du även två digitala möten via Zoom. Dessa är inte obligatoriska men vi ser helst att du deltar. Datum för dessa möten kommer i ett separat välkomstmail som skickas ut efter antagning.Publicerat lördag 17 juli 2021