Hoppa till innehåll

Språkstörning - Att arbeta övergripande i förskola och skola – inriktning Specialpedagoger

Kursen ger dig som arbetar i övergripande elevhälsa utvecklad kompetens om språkstörning och de pedagogiska utmaningar det innebär i syfte att stödja i det handledande arbetet.

 • 15
  måndag
  mars 2021
  -
  23
  fredag
  april 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 264112
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och innehållet i skollag och läroplan. Kursen sker digitalt och innehållet varvas med filmer, litteratur och uppgifter i kursforum. En stor del av innehållet överensstämmer med Studiepaket Språkstörning.

Innehåll:
- Typisk språkutveckling och avvikelser samt konsekvenser för lärandet utifrån
  barnets och elevens egna förutsättningar.
- Att undervisa och möta barn och elever med språkstörning;
      - språkutvecklande arbetssätt,
      - social kommunikation,
      - fysisk lärmiljö.
-Att organisera stöd och anpassningar utifrån elevernas behov.
Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 5 timmar i veckan i sex veckor.

Medverkande

Helena Reuterdahl, helena.reuterdahl@spsm.se, 010-473 51 28
Sofia Nyman, sofia.nyman@spsm.se, 010 473 52 31
Maria Wetterdal, maria.wetterdal@spsm.se, 0703659920
Anna Strömberg, anna.stromberg@spsm.se, 010-4735356
Anna-Karin Tano, anna-karin.tano@spsm.se, 0104735645
Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar som övergripande specialpedagog och handleder förskollärare och lärare i förskola och skola.

Syfte

Kursen ska ge dig som arbetar i övergripande elevhälsa utvecklad kompetens om språkstörning och de pedagogiska utmaningar det innebär i syfte att stödja i det handledande arbetet.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • vad som kännetecknar en språkstörning
 • kartläggning utifrån funktionsförmåga och omgivningsfaktorer
 • pedagogiska strategier för att ge stöd genom handledning.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Övrigt

Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 5 timmar i veckan under sex veckor.

 Publicerat tisdag 22 december 2020