Hoppa till innehåll

Skoldatatekskonferens - En tillgänglig lärmiljö genom IT

Så kan du arbeta med skoldatateksverksamhet för att möta elever med funktionsnedsättning. Konferensen utgår ifrån de nya skrivningarna i skollagen, läroplaner samt handlingsplanen utifrån den nationella digitaliseringsstrategi.

 • 23
  torsdag
  maj 2019
  -
  24
  fredag
  maj 2019
  09.00 - 15.00 Karlstad, Elite Stadshotell, Kungsgatan 22
  https://www.elite.se/sv/konferens/karlstad/stadshotellet/
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 187942
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Konferensen innehåller föreläsningar som varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte kring en tillgänglig IT-miljö. Innehåll:

 • Jan Hylén och Mats Östling inleder konferensen med att berätta om en omvärldsspaning och forskningsgenomgång.

 • Föreläsningar om en tillgänglig it-miljö av representanter från Google, Apple och Microsoft. Företagen berättar om sin syn på tillgänglighet, visar tillgängligheten i sina produkter, samt reflekterar kring framtiden när det gäller tillgänglighet.

 • Erfarenhetsutbyte kring hur skoldatatek kan utvecklas för att möta ett ökat behov av insatser och hur du kan möta elever med funktionsnedsättning med digitalisering.

 • Föreläsning av Patrik Darell eller Cornelia Schilfaltd från Phonak om anpassad ljudmiljö med hjälp av teknisk utrustning och andra anpassningar.

Medverkande

Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194
Tarja Kalnins, tarja.kalnins@spsm.se, 010-4735439

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar på skoldatatek eller liknande verksamhet och som i ditt yrke möter elever med funktionsnedsättning.

Förkunskaper

Du ska ha erfarenhet av specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg, arbete på skoldatatek eller liknande.

Syfte

Syftet är också att du som deltagare får inspiration och idéer för hur skoldatatek kan arbeta och stödja lärare som undervisar elever med funktionsnedsättning.

Mål

Efter avslutad konferens har du som deltagare kunskaper om:

- hur arbetet med skoldatatek kan utvecklas för att möta ett ökat behov av insatser

- hur du kan skapa en tillgänglig it-miljö

- hur du kan anpassa ljudmiljön

- hur du kan möta elever med funktionsnedsättning genom it

Upplysningar om innehåll

Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194
Tarja Kalnins, tarja.kalnins@spsm.se, 010-4735439

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Digitalt lärande

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 4 januari 2019 Granskat onsdag 22 maj 2019