Hoppa till innehåll

Skoldatatek 2.0 och liknande verksamheter

Tematräff för dig som arbetar i Skoldatatek eller liknande verksamhet och har fokus på digitalisering, inkluderande processer och specialpedagogik

 • 11
  måndag
  november 2019
  08.30 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208788
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Denna tematräff ingår i en längre process och det är en fördel att delta i de återkommande träffarna som ges två gånger per år. Innehåll denna gång har fokus på språkstörning, universell design för lärande (UDL) och anpassningar vid digitala prov. Utöver det kommer vi att fortsätta diskussioner kring:

-Hur ser skoldatatekens verksamhetslogik ut och vilka effekter ger det?

•Hur ingår Skoldatatek och liknande verksamheter i organisationens stödkedja?

•Hur ser förhållandet ut mellan proaktiva och reaktiva insatser?

•Hur inhämtas elevernas åsikter så att de kan påverka utveckling av undervisningen?

•Vad säger forskning om digitalisering och inkludering i ett livslångt perspektiv?

•Delakultur: Hur synliggörs beprövad erfarenhet av framgångsfaktorer och dilemman kring arbetsformer och arbetssätt med digitala verktyg? Hur används den nationella webbsidan: Mötesplats Skoldatatek?

•Vilka digitala verktyg satsar Skoldatatek, kommuner och skolor på idag med syftet att främja tillgänglig utbildning för alla elever?

Medverkande

Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565
Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar i skoldatatek eller har ett stort engagemang för digitalisering, inkluderande processer och specialpedagogik inom skola.

Förkunskaper

Inga - se dock nedan under övrigt

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som deltagare ska få kunskap om hur du kan utveckla Skoldatatek eller liknande verksamhet och på så sätt främja, stödja och synliggöra specialpedagogiska perspektiv i skolans digitaliseringsprocess.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare:

- kunskap om hur du med hjälp av digitala verktyg kan öka skolans inkluderande förmåga när det gäller likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet

- fått möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagarna från andra kommuner samt tillsammans vidarutveckla beprövad erfarenhet inom området

- ökad pedagogisk digital kompetens

- tillsammans med övriga deltagare speglat den egna verksamheten inom Skoldatatek och liknande verksamhet.

-fått exempel på verktyg för kompetensutveckling inom området

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269
Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565

Upplysningar om administration

Sara Christiansson, sara.christiansson@spsm.se

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat måndag 17 juni 2019 Granskat söndag 14 juli 2019