Hoppa till innehåll

Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård

En nätbaserad kurs med fokus på samverkan enligt SAMS- och SiSam-modellen kring barn och ungdomars skolgång och om samverkande aktörers roller, uppdrag och ansvar för placerade barn.

 • 02
  måndag
  mars 2020
  -
  05
  söndag
  april 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 222242
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen vänder sig till lärare, specialpedagog, speciallärare, skolledare och elevhälsa i skola, socialtjänst samt Statens institutionsstyrelse eller andra HVB hem.

Kursen innehåller information om roller, uppdrag och ansvar för placerade barn och ungdomar inom ramen för samhällsvård. Ett av momenten tar upp SAMS och SiSam, modeller för samverkan för att skapa en sammanhållen skolgång. Kursen har fokus på att visa på att eleverna finns i ett gemensamt system där varje professionell aktör är mer eller mindre verksam i olika faser.

Kursen består av fem moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Barn och ungdomar i samhällsvård och deras skolgång
 • Perspektiv på samverkan
 • SAMS och SiSam - modeller för samverkan
 • Rutiner för samverkan i din verksamhet

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  

Medverkande

Åsa Lindström, asa.lindstrom@spsm.se, 010-4735199
Anne-Charlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagog, speciallärare, skolledare och elevhälsa i skola och socialtjänst samt SiS ungdomshem eller andra HVB-hem.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskaper för att skapa bättre förutsättningar för en obruten skolgång samt om medverkande aktörers roller, uppdrag och ansvar, utifrån kännedom om SAMS- och SiSam-modellen.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • samverkande aktörers roller, uppdrag och ansvar för en obruten skolgång
 • de olika rollerna kopplat till ansvar och aktivitet före, under och efter en placering inom ramen för samhällsvård
 • SAMS- och SiSam-modellen

Upplysningar om innehåll

Åsa Lindström, asa.lindstrom@spsm.se, 010-4735199

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, SIS behandlingshem

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

I studietid rekommenderar vi att deltagarna avsätter 2-4 timmar per vecka.Publicerat tisdag 3 december 2019 Granskat söndag 26 januari 2020