Rektors ledning i arbetet med extra anpassningar för en tillgänglig lärmiljö

Genom föreläsning och erfarenhetsutbyte får deltagarna kunskap om rektors betydelse för att etablera rutiner för arbetet med extra anpassningar.

 • 29
  tisdag
  maj 2018
  14.30 - 16.30 Karlstad, Clarion Hotell Plaza, Meeting, Västra torggatan 2
  https://www.nordicchoicehotels.se/konferenser-moten/sverige/karlstad/clarion-hotel-plaza/
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 135775
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skolinspektionen beskriver i sin rapport "Skolans arbete med extra anpassningar" 2015:2217 olika områden som skolor behöver utveckla för att arbetet med extra anpassningar ska fungera. Rådgivare på SPSM kommer att utgå ifrån de områden som rapporten visar. Genom föreläsning och erfarenhetsutbyte får deltagarna möjlighet att inspireras i sitt utvecklingsarbete med extra anpassningar för en tillgänglig lärmiljö.

Medverkande

Marie Liljenbrand Skog, marie.liljenbrand-skog@spsm.se, 010473 51 65
Marie-Anne Angvén, marie-anne.angven@spsm.se, 010-4736647
Camilla Axelsson, camilla.axelsson@spsm.se, 010-4735531

Målgruppsbeskrivning

Rektorer

Syfte

Genom föreläsning och erfarenhetsbyte får du som deltagare kunskap om rektors betydelse i arbetet med att etablera rutiner för extra anpassningar, som möjliggör en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Du som deltagare har kunskap om betydelsen av rutiner för arbetet med extra anpassningar som möjliggör en tillgänglig lärmiljö.

Upplysningar om innehåll

Marie Liljenbrand Skog, marie.liljenbrand-skog@spsm.se, 010473 51 65
Marie-Anne Angvén, marie-anne.angven@spsm.se, 010-4736647
Camilla Axelsson, camilla.axelsson@spsm.se, 010-4735531

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 19 december 2017 Granskat tisdag 8 maj 2018