Hoppa till innehåll

Rektor med vetande – Anpassningar i förskola och skola för social och innehållsmässig inkludering, baserade på vetenskaplig grund

Rektor med vetande är en konferens där tonvikten ligger på aktuell specialpedagogisk forskning. Konferensen vänder sig till skolhuvudmän, rektorer och personal inom elevhälsa. I år står nationella forskarskolan SET för programmet som fokuserar lärares professionsutveckling, specialdidaktiska insatser, samt förskole- och skolsituationen för barn och elever med NPF.

 • 18
  torsdag
  mars 2021
  09.30 - 15.30 Digital konferens via Zoom Webinar
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 267715
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Rektor med vetande är en konferens där tonvikten ligger på aktuell specialpedagogisk forskning. Konferensen vänder sig till skolhuvudmän, rektorer och personal inom elevhälsa. Det kostar ingenting att delta och konferensen är digital. Välkommen att delta den 18 mars 2021!

Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar varje år konferensen Rektor med vetande. Det är en konferens för skolhuvudmän, rektorer och personal inom elevhälsa och tar upp aktuella specialpedagogiska frågor. Konferensen behandlar utmaningar som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning och är ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Högskolan Kristianstad. Tidigare har Rektor med vetande varit en fysisk konferens men i år är den helt digital.

Temat för årets konferens är ”Anpassningar i förskola och skola för social och innehållsmässig inkludering, baserade på vetenskaplig grund”, där den nationella forskarskolan Specialpedagogik för lärarutbildare (Special Education for Teacher Educators, SET), står för innehållet. Under konferensen kommer både ledningsgruppen och doktorander att presentera sin forskning. Områden som berörs är bland annat; Lärares professionsutveckling, Specialdidaktiska insatser och förskole- och skolsituationen för barn och elever med NPF.

Vissa av programpunkterna är förinspelade och vissa direktsänds. Detta framgår i programmet. De förinspelade föreläsningarna kommer att ha valbar undertext och de direktsända delarna kommer att direkttextas. Meddela oss i samband med din anmälan om du behöver teckenspråkstolk för de direktsända delarna.

Program Rektor med vetande 2021

Målgruppsbeskrivning

Skolhuvudman, rektor, personal i elevhälsan inom spannet förskola till och med gymnasiet

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Övrigt

Meddela oss via vårt kontaktformulär om du är i behov av teckenspråkstolkning.

En vecka före konferensen kommer du som är anmäld att få mer information och alla länkar du behöver för att följa föreläsningarna.Publicerat fredag 5 mars 2021