Rätten till kommunikation genom AKK - hur kan du göra skillnad i mötet med elever i grundsärskolan? Grundläggande nivå

Så kan du arbeta med AKK och rätten till kommunikation i grundsärskolan.

 • 11
  torsdag
  november 2021
  13.30 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 286697
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet innehåller föreläsningar, presentation av forskning och erfarenhetsutbyte.

Webbinariet utgår från barnrättsperspektivet och vi kopplar till skollag och läroplan.

Delaktighet, samspel och tillgängliga lärmiljöer.

Vad är kommunikation?

Genomgång av rätten till kommunikation.

Vad är alternativ och kompletterande kommunikation, AKK?

Omgivningens betydelse för möjligheten till kommunikation.

Medverkande

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Isabel Olsson, isabel.olsson@spsm.se, 010-4735436
Jenny Hübinette, jenny.hubinette@spsm.se, 0725675858
Eva-Karin Alm, eva-karin.alm@spsm.se, 010-4736464
Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565

Målgruppsbeskrivning

Du som möter elever som är mottagna i grundsärskolan är välkommen på det här webbinariet. Vi ser med fördel att arbetslag deltar, max 5 personer/ arbetslag.  

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Kommunikation är en förutsättning för lärande. I webbinariet kommer du att få en grundläggande kunskap genom föreläsning, forskning, erfarenhetsutbyte, och rätten till kommunikation för att du ska kunna göra skillnad för elever i grundsärskolan.

Vi utgår från barnrättsperspektivet och kopplar det till skollag och läroplan.

Mål

Efter avslutat webbinarium har du som deltagare fått grundläggande kunskaper om rätten till kommunikation.

Du har också fått pröva dina tankar genom att dela erfarenheter med andra pedagoger som möter elever i sin verksamhet som använder Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

 

 

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565
Jenny Hübinette, jenny.hubinette@spsm.se, 0725675858
Isabel Olsson, isabel.olsson@spsm.se, 010-4735436
Eva-Karin Alm, eva-karin.alm@spsm.se, 010-4736464

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola

Teman

Delaktighet, Samspel och kommunikationPublicerat fredag 17 september 2021