Pedagogiska konsekvenser av språkstörning i förskolan, baskurs

Kursen är på en grundläggande nivå. Innehållet belyser pedagogiska konsekvenser i förskolan för barn med språkstörning.

 • 06
  tisdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Ludvika, Gammelgårdens catering & konferens, Nils Nils gata 7
  http://www.gammelgardens.se/konferens/
 • 18
  onsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Ludvika, Gammelgårdens catering & konferens, Nils Nils gata 7
  http://www.gammelgardens.se/konferens/
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 147848
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Två dagars kurs kring pedagogiska konsekvenser för barn med språkstörning i lärande situation. Olika pedagogiska strategier kommer att presenteras. Tillgänglig lärmiljö för barn med språkstörning kommer att diskuteras. Deltagarna förväntas genomföra en uppgift mellan gångerna. Innehållet är på en grundläggande nivå och riktar sig till pedagoger i förskolan.

Medverkande

Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200
Agneta Kleist, agneta.kleist@spsm.se, 010-4735089
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, specialpedagoger

Syfte

Du som deltagare får kunskapen kring pedagogiska konsekvenser för barn med språkstörning i förskolan. Även kunskap kring hur språkstörning kan påverka barnens utveckling och lärande.

Mål

Du som deltagare har kunskap om pedagogiska strategier för barn med språkstörning samt om hur språkstörningen påverkar barnens utveckling och lärande.

Upplysningar om innehåll

Agneta Kleist, agneta.kleist@spsm.se, 010-4735089
Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 20 december 2017 Granskat tisdag 13 februari 2018