Öppethus om tillgängliga lärmiljöer

Vi anordnar ett öppethus med fokus på tillgänglig lärmiljö för barn och elever. Vi kommer särskilt att lyfta fram konkreta sätt att skapa goda förutsättningar för alla barn och elever.

 • 16
  tisdag
  oktober 2018
  14.00 - 17.00 Borlänge, Teknikdalen, Forskargatan 3
  http://www.hushagen.se/teknikdalen/konferens/
  http://www.hushagen.se/teknikdalen/konferens/hitta-hit/
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 167032
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Eftermiddagen kommer bestå av presentationer/miniföreläsningar av rådgivare. I rullande schema kommer vi presentera bland annat:

 • IT i förskolan
 • Stödjande strukturer i förskolan/skolan
 • Konkreta tips för att skapa en god ljud- och lärmiljö
 • Tillgänglig lärmiljö i förskolan/skolan
 • Barn med autism på förskolan
 • Förtydligande pedagogik/kommunikation
 • Lära med flera sinnen
 • Vilka möjligheter det finns att söka bidrag för särskilda insatser i skolan och förskolan
 • SIS-medel.

Välkomna till en eftermiddag då ni kan reflektera och diskutera samt ”Fråga en rådgivare live” tillsammans med rådgivare.

Medverkande

Eva-Karin Alm, eva-karin.alm@spsm.se, 010-4736464

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, lärare, specialpedagoger och speciallärare

Syfte

Du som deltagare får information om vilket stöd Specialpedagogiska skolmyndigheten kan vara för att utveckla en tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever.

Mål

Du som deltagare har inblick i och förståelse för hur en tillgänglig lärmiljö kan skapas.

Upplysningar om innehåll

Eva-Karin Alm, eva-karin.alm@spsm.se, 010-4736464

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat torsdag 6 september 2018