Öppet Hus i Luleå - Eftermiddag

Tillgängligt lärande på olika språk med digitala verktyg

 • 15
  torsdag
  mars 2018
  13.00 - 16.00 Luleå, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Bryggeriet, Västra varvsgatan 1, 97236 Luleå
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 137042
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Dagen kommer att innehålla en längre föreläsning med Ulrika Jonson. På temat Tillgängligt lärande på olika språk med digitala verktyg ger Ulrika oss en spegling av hur man kan arbeta för att göra undervisning och lärande tillgängligt. Hur kan vi skapa lärsituationer där tekniken får hjälpa oss att bygga språkliga broar? Hur kan vi bygga in IT som stöd i planeringen för att effektivisera skolarbetet i en flerspråkig miljö?

Under dagen finns det också möjlighet att delta i tre miniseminarier:

 • Hitta läromedel - en digital förflyttning
 • Tillgänglig lärmiljö - Universell design för lärande (UDL)
 • Respekt - barns röster om delaktighet

Specialpedagogen Ulrika Jonson är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Hon har fått lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete inom specialpedagogik och IT. Under de senaste åren har Ulrika arbetat som specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge där fokus legat på det flexibla lärandet. Numera är Ulrika central IKT-pedagog vid Utbildningskontoret i Södertälje. Ulrika har en lång erfarenhet av att leva och verka i flerspråkiga miljöer. I sitt arbete möter hon elever, vårdnadshavare, lärare, skolledare, och beslutsfattare som ständigt ger henne nya infallsvinklar som speglar gårdagen, ger nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. 

 

 

Medverkande

Anna-Lena Gard, anna-lena.gard@spsm.se, 010-4735575
Carin Stenlund, carin.stenlund@spsm.se, 0104735537
Annika Esperi, annika.esperi@spsm.se, 010 473 57 90

Målgruppsbeskrivning

Alla er som arbetar i skola och vuxenutbildning

Funktionsnedsättningar

Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Ann-Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Delaktighet, IT och lärande, Lärverktyg, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 29 september 2017 Granskat onsdag 17 januari 2018