Om dövblindhet

Nätbaserad baskurs om dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vad innebär det, vem är dövblind och vad är skillnaden mellan medfödd och förvärvad dövblindhet, och hur kan du skapa en tillgänglig lärmiljö.

 

 

 • 24
  måndag
  september 2018
  -
  16
  fredag
  november 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 162201
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen är på basnivå och behandlar skillnaden medfödd och förvärvad dövblindhet. Vilka är de pedagogiska konsekvenserna av att ha en kombinerad syn- och hörselnedsättning och hur samspelar de olika sinnena. Hur  skapas en tillgänglig lärmiljö. Kursen innehåller teorier och föreläsningar.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Dövblindhet
 • Sinnenas samspel
 • Tillgänglig lärmiljö, förutsättning för kommunikation

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på ­­kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010 4735198
Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, lärare, specialpedagoger, speciallärare, förskolechef och rektor, som möter en person med dövblindhet. Du kan också tillhöra barn- och elevhälsa.

Barnskötare, elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kännedom, förståelse och medvetenhet om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med dövblindhet. Kursen behandlar också skillnaden mellan medfödd och förvärvad dövblindhet samt de pedagogiska konsekvenserna av en kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kännedom om:

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblinds stöd.
 • dövblindhet, historik och pedagogiska konsekvenser.
 • sinnenas samspel och omgivningens betydelse.
 • skillnaden mellan medfödd och förvärvad dövblindhet.
 • tillgänglig lärmiljö, förutsättningar för kommunikation.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010 4735198
Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Alla skolformer

Teman

Lärmiljö, Samspel och kommunikation

Övrigt

Obligatorisk kurslitteratur:

Rödbroe, I. & Janssen, M. (2008). Kommunikation och medfödd dövblindhet I. Finspång: Mo Gård Förlag
Artikelnummer: MOG0101

Göransson, L. & Engh, H. (2016). Dövblindhet i ett livsperpektiv. Finspång: Mo Gård Förlag.
Artikelnummer: MOG0142

Beställ på Mogård förlag

När du anmält dig till kursen bör du beställa kurslitteratur så snart som möjligt.Publicerat tisdag 15 maj 2018 Granskat tisdag 11 september 2018