Hoppa till innehåll

Om dövblindhet

Nätbaserad baskurs om dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vad innebär det, vem är dövblind och vad är skillnaden mellan medfödd och förvärvad dövblindhet, och hur kan du skapa en tillgänglig lärmiljö?

 

 

 • 25
  måndag
  januari 2021
  -
  19
  fredag
  mars 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 259596
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen är på basnivå och behandlar skillnaden medfödd och förvärvad dövblindhet. Vilka är de pedagogiska konsekvenserna av att ha en kombinerad syn- och hörselnedsättning och hur samspelar de olika sinnena. Hur  skapas en tillgänglig lärmiljö. Kursen innehåller teorier och föreläsningar.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Dövblindhet
 • Sinnenas samspel
 • Tillgänglig lärmiljö, förutsättning för kommunikation

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på ­­kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78
Jessica Jägryd, jessica.jagryd@spsm.se, 0104735296

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, lärare, specialpedagoger, speciallärare, förskolechef och rektor, som möter personer med dövblindhet. Du kan också tillhöra barn- och elevhälsa.

Barnskötare, elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kännedom, förståelse och medvetenhet om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med dövblindhet. Kursen behandlar också skillnaden mellan medfödd och förvärvad dövblindhet samt de pedagogiska konsekvenserna av en kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kännedom och kunskaper om;

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblinds stöd
 • dövblindhet, historik och pedagogiska konsekvenser
 • sinnenas samspel och omgivningens betydelse
 • skillnaden mellan medfödd och förvärvad dövblindhet
 • tillgänglig lärmiljö, förutsättningar för kommunikation.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Jessica Jägryd, jessica.jagryd@spsm.se, 0104735296
Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Deltagarna behöver avsätta cirka 3 timmar i veckan för aktivt deltagande.

Obligatorisk kurslitteratur:

Rödbroe, I. & Janssen, M. (2008). Kommunikation och medfödd dövblindhet I. Finspång: Mo Gård Förlag
Artikelnummer: MOG0101

Göransson, L. & Engh, H. (2016). Dövblindhet i ett livsperspektiv. Finspång: Mo Gård Förlag.
Artikelnummer: MOG0142

När du anmält dig till kursen bör du beställa kurslitteratur så snart som möjligt.

Kurslitteraturen innehåller filmer på en medföljande DVD-skiva, så deltagarna behöver ha tillgång till en DVD-spelare.

Litteraturen kan erhållas från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.Publicerat tisdag 19 januari 2021