Hoppa till innehåll

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, fortsättningskurs

Nätbaserad fortsättningskurs för dig som har genomfört Studiepaket NPF www.spsm.se/studiepaket-npf/ . Kursen syftar till att utveckla fördjupad förståelse för och kunskap om olika kognitiva förutsättningar samt hur du skapar en tillgänglig utbildning och ökad delaktighet med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

 

 • 02
  måndag
  september 2019
  -
  29
  fredag
  november 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 203313
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nätbaserad fortsättningskurs som syftar till att utveckla förståelse för och kunskap om barns och elevers olika kognitiva förutsättningar, där vissa har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som till exempel adhd och autism. Deltagarna får även kännedom om hur anpassningar och organisering kan ge förutsättningar för att skapa en tillgänglig utbildning samt delaktighet för alla barn/elever.

En förutsättning för att genomföra kursen är att du genomgått studiepaket NPF som finns på www.spsm.se.

Kursen består av fem moment.

 • Introduktion
 • Förstå - förutsättningar och behov
 • Förebygga problematiska situationer
 • Anpassa
 • Tillgängliga lärmiljöer

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen har inslag av kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Deltagarna skriver loggbok och gör inlämningsuppgifter.

Uppskattad studietid cirka 4 timmar per vecka.

Viktigt att rektor eller förskolechef är delaktig och stödjer den studerande i sina studier samt ger möjlighet att avsätta denna tid.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Anders Andersson, anders.andersson@spsm.se, 010-473 54 91
Lena Samuelsson, lena.samuelsson@spsm.se, 010-4735257
Maud Wildow, maude.wildow@spsm.se, 010-4735310
Eva-Lill Glenberg, eva-lill.glenberg@spsm.se, 0104735803

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, lärare, speciallärare, specialpedagog, förskolechef, rektor men även barn- och elevhälsopersonal som i sitt pedagogiska arbete stödjer förskolor och skolor i arbetet med barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter som exempelvis befinner sig inom det neuropsykiatriska området. 

Förkunskaper

En förutsättning för att gå fortsättningskursen NPF är att du som deltagare har genomgått det grundläggande Studiepaketet NPF. www.spsm.se/studiepaket-npf/

Studiepaketet ska ses som en baskurs på introduktionsnivå där målet är att deltagarna efter kursen har en grundläggande förståelse och ökad kunskap om pedagogiska konsekvenser av NPF. Studiepaketet tar bland annat upp vikten av att samla information för att förstå vilka anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar för att skapa tillgänglig lärmiljö och ökad delaktighet. Vidare belyser Studiepaketet ett egen- och vårdnadshavares perspektiv. Studiepaketet NPF tillsammans med fortsättningskursen har en röd tråd där fortsättningskursen bygger vidare på och utvecklar innehållet i Studiepaketet, där områden som förståelse, kartläggning samt anpassningar har ett fortsatt fokus. I fortsättningskursen har just kartläggningsdelen ett fördjupat fokus och utgör en viktig del av kursens innehåll.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en tillgänglig förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för barn och elevers olika kognitiva förutsättningar där vissa har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Deltagarna får också kännedom om anpassningar och organisering som kan ge förutsättningar för att skapa en tillgänglig utbildning samt delaktighet för alla barn och elever.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • barns och elevers olika kognitiva förutsättningar
 • olika kartläggningsmodeller
 • anpassningar och organisering för att skapa en tillgänglig utbildning.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om administration

Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Lärmiljö, Verktyg för kartläggning

Övrigt

Förutsättningar för att erhålla kursintyg är att:

 • lämna in sammanfattning av lärdomar från Studiepaket NPF
 • skriva loggbok i angivna delmoment
 • lämna in reflektion över genomförd kartläggning
 • lämna in reflektion kring anpassningar utifrån kartläggningen
 • besvara kursutvärderingen.

Uppskattad studietid cirka 4 timmar per vecka.

Viktigt att rektor eller förskolechef är delaktig och stödjer den studerande i sina studier samt ger möjlighet att avsätta denna tid.

 Publicerat tisdag 14 maj 2019 Granskat onsdag 26 juni 2019