Hoppa till innehåll

Nätverksträff för pedagoger som möter barn/elever med neuromuskulära funktionsnedsättningar

Ett nätverk som vänder sig till pedagoger som arbetar med barn/elever med neuromuskulär funktionsnedsättning.

 • 01
  tisdag
  oktober 2019
  14.00 - 16.00 Ågrenska, Lokal Akademin, Lillövägen, Lilla amundön
 • Typ av aktivitet: Nätverksträff
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 212421
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som nätverksdeltagare får du möjlighet att utbyta erfarenhet med andra pedagoger. Detta nätverkstillfälle är förlagt till Ågrenska där pedagoger från Ågrenskas korttidsvistelse kommer att berätta om sin verksamhet för denna målgrupp. Idrottspedagogerna Marcus Berntsson och Niklas Björnström delar erfarenheter av pedagogiskt och socialt innehåll i korttidsvistelsen för pojkar med Duchennes muskeldystrofi.

Medverkande

Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596
Lena Samuelsson, lena.samuelsson@spsm.se, 010-4735257

Föreläsare

Gunnel Ivarsson, gunnel.k.ivarsson@vgregion.se,

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger som arbetar inom förskola, skola och gymnasium.

Funktionsnedsättningar

Rörelsehinder

Upplysningar om innehåll

Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596
Lena Samuelsson, lena.samuelsson@spsm.se, 010-4735257

Upplysningar om administration

Sara Christiansson, sara.christiansson@spsm.se

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Publicerat onsdag 4 september 2019 Granskat tisdag 17 september 2019