Nätverksträff autism

Nätverksträff enligt särskild sändlista

 • 17
  tisdag
  april 2018
  14.00 - 16.30 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Nätverksträff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 151665
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Specialpedagogiska skolmyndigheten genomförde våren 2015 en kartläggning av vilket stöd som målgruppen rektor och elevhälsoteam efterfrågar. I den framkom att den samlade elevhälsan ofta har ett otydligt uppdrag. Målgruppen rektorer och elevhälsoteam uttrycker behov av stöd i frågor om:

 • de styrdokument som rör elevhälsans arbete
 • samsyn både för samverkan inom elevhälsoteamet och för samverkan med lärare och övrig skolpersonal
 • hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan tydliggöras och organiseras i skolan
 • gemensamma arbetsverktyg i elevhälsoarbetet
 • hur skolans elevhälsoarbete kan systematiseras över tid för ökad måluppfyllelse.

Under Nätverksträffen presenterar SPSM sitt nya stödmaterial Elevhälsa.
Det blir även samtal om nätverkets aktiviteter framöver.

Mötesledare
Karin Bankler och Maude Wildow

Medverkande

Maude Wildow, maude.wildow@spsm.se, 010-4735310
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507

Målgruppsbeskrivning

Deltagare i nätverket Autism.

Antal platser är begränsat till 25.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Maude Wildow, maude.wildow@spsm.se, 010-4735310
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507

Upplysningar om administration

Eva Karlsson, eva.karlsson1@spsm.se, 0104735110

Skolform

Grundskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.
Bekräftelse om deltagande skickas ut efter sista anmälningsdag.

Vid förhinder att delta är det viktigt att ni meddelar det i god tid.

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det finns mycket begränsat med parkeringsplatser vid Kruthusgatan. Och det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat torsdag 1 februari 2018 Granskat tisdag 6 februari 2018