Mottagningsteam för placering i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Inbjudan till träff för er som ingår i pågående nätverk Mottagningsteam västra regionen.

 

 • 07
  onsdag
  februari 2018
  13.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Nätverksträff
 • Målgrupp: Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 145852
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vid träffen kommer representanter från Borås stad att ansvara för innehållet. Träffen är ett tillfälle för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte inom området.

 

Medverkande

Annika Jansson, annika.jansson@spsm.se, 010-4735564
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485

Målgruppsbeskrivning

Inbjudan till er som ingår i pågående nätverk Mottagningsteam västra regionen.

Upplysningar om innehåll

Annika Jansson, annika.jansson@spsm.se, 010-4735564
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485

Upplysningar om administration

Margareta Andersson, margareta.andersson@spsm.se, 010-4735297


Publicerat måndag 8 januari 2018 Granskat torsdag 18 januari 2018