Hoppa till innehåll

Mötesplats - Norrsyn

Mötesplats Norrsyn är en webbplats för dig som är synkontaktperson i något av de fem nordligaste länen.

  • Typ av aktivitet: Digital mötesplats
  • Målgrupp: Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
  • Aktivitets-ID: 28637
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Mötesplats Norrsyn är en webbplats för dig som är synkontaktperson i något av de fem nordligaste länen. Där finns information och länkar kring synnedsättning/blindhet.

Det är också en webbplats för just ditt län med minnesanteckningar och information från just dina synkontaktträffar.

 

Medverkande

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Mari Blomberg, Mari.Blomberg@spsm.se, 010-4735493

Målgruppsbeskrivning

Synkontaktpersoner verksamma i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Synpedagoger verksamma på norra Sveriges Syncentraler och Synrehabiliteringar.

Synrådgivare inom SPSM i norra Sverige.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Perception

Publicerat onsdag 15 juni 2016 Granskat torsdag 16 maj 2019