Mötesplats - Norrsyn

Mötesplats Norrsyn är en webbplats för dig som är synkontaktperson i något av de fem nordligaste länen.

  • Typ av aktivitet: Digital mötesplats
  • Målgrupp: Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
  • Aktivitets-ID: 28637
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Mötesplats Norrsyn är en webbplats för dig som är synkontaktperson i något av de fem nordligaste länen. Där finns information och länkar kring synnedsättning/blindhet.

Det är också en webbplats för just ditt län med dokument och information från just dina synkontaktträffar.

 

Medverkande

Ingela Söderberg, ingela.soderberg@spsm.se, 0104735609
Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Christina Näs, christina.nas@spsm.se, 010-4735547
Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572

Målgruppsbeskrivning

Synkontaktpersoner verksamma i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Synpedagoger verksamma på norra Sveriges Syncentraler och Synrehabiliteringar.

Synrådgivare inom SPSM i norra Sverige.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

PerceptionPublicerat tisdag 11 januari 2022