Mötesplats - Bliss

Mötesplats för personer som i sitt arbete använder, eller är allmänt intresserade av, Bliss.

  • Typ av aktivitet: Digital mötesplats
  • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder
  • Aktivitets-ID: 25204
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Mötesplats för personer som i sitt arbete använder, eller är allmänt intresserade av, bliss.

I denna Mötesplats finns det möjlighet att få kontakt med andra personer som använder bliss. Man kan aktivt diskutera, bidra och ställa frågor på ett forum. 

I Mötesplatsen finns också en stor mängd material att ladda ned till sin dator. Det är blisskartor av olika typer, blissprogram till datorer, blissböcker  och blisspel. Man finner också länkar till aktuell forskning.

 

Medverkande

Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119

Målgruppsbeskrivning

Mötesplatsen vänder sig till personer som använder bliss. Det är inget krav att man gått en blisskurs. Skulle man vilja gå en blisskurs håller SPSM flera sådana om året på olika orter i Sverige.

Brukare, föräldrar och övriga intresserade är också välkomna att delta i mötesplatsen.

Förkunskaper

Det är inget krav att man gått en blisskurs. Skulle man vilja gå en blisskurs håller SPSM flera sådana om året på olika orter i Sverige.

Syfte

Syftet med Mötesplatsen är att:

- Skapa kommunikation mellan personer som yrkesmässigt använder bliss.

- Tillhandahålla en bank av material som är möjligt att ladda hem.

- Vara ett forum där man kan dela med sig av de material man själv producerat.

- Vara en plats där man hittar länkar till forskning

 

Mål

Målet med Mötesplatsen är att underlätta arbetet för personer som yrkesmässigt använder bliss.

Funktionsnedsättningar

Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Läromedel, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Publicerat onsdag 15 juni 2016 Granskat torsdag 15 februari 2018