Möjligheter till skolutveckling genom stadsbidraget särskilda insatser inom skolan, SIS-bidrag

Du får information och inspiration om hur statsbidraget SIS-medel kan användas till skolutveckling och ökad måluppfyllelse. Fokus för dagen är kriterier för ansökan, vad det innebär att ansöka om medel och att driva ett SIS-utvecklingsprojekt. Presentation av två avslutade SIS-projekt.

 • 11
  onsdag
  april 2018
  09.00 - 15.00 Örebro, Conventum konferens, Olof Palmes torg 1
  http://www.conventum.se/vara-lokaler/conventum-konferens/index1,323.htm
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Specialpedagog Speciallärare, Rektor
 • Aktivitets-ID: 151894
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du får information om hur statsbidraget SIS-medel kan användas till skolutveckling för att öka måluppfyllelse för barn och elever med funktionsnedsättning. Du får ta del av kriterierna för bidraget och vad det innebär att söka och driva ett SIS utvecklingsprojekt.

Under dagen kommer Falu kommun, Montessoriskolan, att presentera sitt projekt "När lärandet får ske på elevens egen arena". Med digitala medier vill projektet prova nya arbetssätt. De vill erbjuda elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ett lärande som matchar elevernas specialintressen för att deras skoltillvaro ska kännas meningsfull. Du kommer även att få lyssna till Motala kommun, förskolan område Öster, som informerar om sitt projekt ”Pedagogiskt ledarskap/kvalitetssäkring”. Projektet vill utveckla ett gemensamt förhållningssätt mellan pedagoger, utveckla likvärdigheten och skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn. Ett särskilt fokus låg på att utveckla verksamheten så att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter får möjlighet att vistas i en lärmiljö som är anpassad till deras behov och förutsättningar. Båda projekten kommer även att berätta om sina erfarenheter kring att ansöka om bidrag, att driva ett projekt och om de förändringar som skett i verksamheten.

Aktiviteten riktar sig särskilt till chefer inom skolväsendet.

Medverkande

Mariana Wiik, mariana.wiik@spsm.se, 010-4735411
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046

Målgruppsbeskrivning

Chefer inom skolväsendet och specialpedagoger

Syfte

Du som deltagare ska få inspiration till att söka SIS-medel och starta utvecklingsprojekt samt att du får information om ansökningsprocessen.

Mål

Du som deltagare har kännedom om:

 • SIS-bidraget för utvecklingsprojekt och analyser
 • Kriterierna för att ansöka
 • Vad det innebär att söka och driva ett utvecklingsprojekt

Upplysningar om innehåll

Mariana Wiik, mariana.wiik@spsm.se, 010-4735411
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 31 januari 2018 Granskat onsdag 21 februari 2018