Hoppa till innehåll

Medfödd dövblindhet steg 2

Den nätbaserade kursen fokuserar på kommunikativa uttryck, förhandling av gester, narrativitet och teckenspråk i taktil form för att skapa möjligheter till kommunikation för personer med medfödd dövblindhet.

 • 30
  måndag
  september 2019
  -
  13
  fredag
  december 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 194732
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I kursen, som är en fortsättning på Medfödd dövblindhet steg 1, fördjupar du dig i olika begrepp både teoretiskt och praktiskt. Innehållet i momenten handlar om hur du ser och fångar upp barnet eller elevens gester och uttryck och hur ni tillsammans gör dem språkliga. Kursen kommer framförallt att ha det taktila sinnet i fokus.

Kursen består av fem moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Kommunikativa uttryck
 • Narrativitet
 • Betydelsen av gemensamt fokus
 • Teckenspråk i taktil form

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagaren efter varje moment. I vissa moment ingår även skriftliga inlämningsuppgifter där kursledarna ger återkoppling.

Kursens avslutning kommer att ske i form av två dagars träff den 11 december 13:00 - 12 december 14:30 vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98
Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0104735459

Målgruppsbeskrivning

Lärare, assistenter och resurspersoner som arbetar med barn och elever som har medfödd, tidig dövblindhet och har genomgått kursen "Medfödd dövblindhet steg 1" eller motsvarande.

Förkunskaper

Deltagarna ska ha genomgått kursen Medfödd dövblindhet steg 1 eller motsvarande.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om kommunikation och samspel med barn och elever med medfödd dövblindhet samt kan använda den kunskapen i ditt dagliga arbete.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskap om:

 • grundläggande begrepp som används inom dövblindområdet med fokus på kommunikation och samspel.
 • hur du använder kunskapen i ditt dagliga arbete med barnet eller eleven med dövblindhet.
 • lärande, social och emotionell utveckling för barnet och eleven med dövblindhet.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet

Upplysningar om innehåll

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98
Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0104735459

Upplysningar om administration

Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Lärmiljö, Samspel och kommunikation

Övrigt

Obligatorisk kurslitteratur är Kommunikation och medfödd dövblindhet III, Inger Rødbroe & Marleen Janssen. Beställs på nkcdb.se.

Övrig obligatorisk kurslitteratur Hvis du kan se det, kan du understötte det. Beställs gratis på nordicwelfare.org. Går även att ladda ner på på Pdf.

En förutsättning att delta är att man är i direktarbete med ett barn eller elev som har medfödd dövblindhet. Det ingår att deltagaren filmar och analyserar sig själv i samspel med barnet eller eleven.

Innehållet i kursen presenteras i form av textdokument, föreläsningar, filmer och bygger på den Nordiska Läseplanen medfödd dövblindhet.

Kurslitteraturen innehåller filmer på en medföljande DVD-skiva, så deltagarna behöver ha tillgång till en DVD-spelare.

Deltagarna behöver avsätta minst fyra timmar per vecka för aktivt deltagande.Publicerat tisdag 14 maj 2019 Granskat måndag 24 juni 2019