Medfödd dövblindhet steg 1

Nätbaserad kurs som handlar om syn-, hörsel- och det taktila sinnets betydelse, samt samspel, kommunikation och den kompetente partnern. Vad innebär det och hur kan du skapa en tillgänglig lärmiljö?

 • 20
  måndag
  september 2021
  -
  11
  fredag
  februari 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 279270
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En nätbaserad baskurs som behandlar medfödd dövblindhet, konsekvenserna av funktionsnedsättningen samt hur man kan skapa tillgängliga lärmiljöer. Kursen innehåller teorier, föreläsningar, erfarenhetsutbyte, praktiska övningar samt egna fallstudier.

Kursmaterialet presenteras i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. I kursen ingår inlämningsuppgifter samt att deltagaren följer sin egen process i en loggbok.

I kursen ingår även en obligatorisk kurslitteratur, som presenteras under rubriken övrigt.

Kursen startar 20 september 2021 på plattformen med inloggning och självstudier. 

Två nätbaserade uppstartsdagar, samt två nätbaserade avslutningsdagar via zoom, ingår i kursen. Däremellan sker studierna i den digitala utbildningsmiljön.

Datum för träffar via zoom: Uppstart 28 och 29 september klockan 9.00-15.00. Avslut 8 februari och 9 februari klockan 9.00-15.00

 

 

 

Medverkande

Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93
Ulrica Broddstedt Gulewitsch, ulrica.broddstedt@spsm.se, 010-473 58 01
Jessica Jägryd, jessica.jagryd@spsm.se, 010-473 52 96

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger och speciallärare som möter barn, elever och vuxenstuderande med medfödd dövblindhet i sitt dagliga arbete.

Barnskötare, elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

 

 

 

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som kursdeltagare får du en ökad kunskap om att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med medfödd dövblindhet.

Du får också ökad kunskap om konsekvenserna av medfödd dövblindhet, förhållningssätt och bemötande, samt för vikten av partnerkompetens där det finns stabila och kommunikativa relationer.

Mål

Efter kursen har du som deltagare:

 • förståelse för konsekvenser av medfödd dövblindhet.
 • kunskaper om specifika och generella förutsättningar för utveckling och lärande hos barn och elever med medfödd dövblindhet.
 • partnerkompetens.
 • kunskap om utveckling av samspel och kommunikation.
 • förmåga att omsätta dina lärdomar i praktiken

 

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrica Broddstedt Gulewitsch, ulrica.broddstedt@spsm.se, 010-473 58 01
Jessica Jägryd, jessica.jagryd@spsm.se, 010-473 52 96
Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Samspel och kommunikation

Övrigt

Som deltagare gör du fallstudier kring barnet eller eleven, som du följer genom hela kursen. Det ingår att du filmar och analyserar dig själv i samspel med barnet eller eleven, vilket innebär att du behöver ha medgivande från vårdnadshavare. Varje deltagare ansvarar själv för att få medgivande innan kursstart.

Du får ett bekräftelsemail om antagning efter anmälan. Ett urval utifrån profession kan komma att göras om antalet platser inte räcker till. Du får besked om det när anmälningstiden gått ut. 

Studierna beräknas ta minst fyra timmar per vecka. 

Obligatorisk kurslitteratur beställs här:

Rødbroe, I. & Janssen, M. Kommunikation och medfödd dövblindhet II. Finspång: Mo Gård Förlag.

 Beställ på nkcdb.se

Artikelnummer: MOG0102 Pris: 389 kr inkl. moms.

Under de fysiska träffarna bekostas och bokas resor och logi av kursdeltagarna. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår i kursen, inga övriga måltider.

Viktigt att du anmäler behov av teckenspråkstolk och tekniska hjälpmedel och  när du gör din anmälan till kursen.

 

 



Publicerat torsdag 17 juni 2021