Medfödd dövblindhet steg 1

Nätbaserad kurs som handlar om syn-, hörsel- och det taktila sinnets betydelse, samt samspel, kommunikation och den kompetente partnern. Vad innebär det och hur kan du skapa en tillgänglig lärmiljö?

 • 10
  måndag
  september 2018
  -
  30
  onsdag
  januari 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 155544
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En nätbaserad baskurs som behandlar medfödd dövblindhet, konsekvenserna av funktionsnedsättningen och hur man kan skapa tillgängliga lärmiljöer. Kursen innehåller teorier, föreläsningar, erfarenhetsutbyte, praktiska övningar samt en egen fallstudie.

Kursen består av nio moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Dövblinddefinition och historik
 • Sinnenas samspel
 • Hörsel
 • Syn
 • Dyadiskt samspel
 • Triadiskt samspel och partnerkompetens
 • Filmanalys
 • Delaktighet och tillgänglighet

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på ­­kursforum. I kursen ingår inlämningsuppgifter samt att deltagaren följer sin egen process i en loggbok.

I kursen ingår två fysiska träffar och däremellan sker studierna i den digitala utbildningsmiljön.

18-19 september 2018 i Stockholm. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B. Dag 1: 9.30-16.30. Dag 2: 9-15

29-30 januari 2019 i Stockholm*. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B. Dag 1: 9.30-16.30. Dag 2: 9-15 

* Se mer information under Övrigt.

 

Medverkande

Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93
Ulrica Broddstedt, ulrica.broddstedt@spsm.se, 010-473 58 01
Annica Boström, annica.bostrom@spsm.se, 010-4735465

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, lärare, specialpedagoger och speciallärare som möter barn, elever och vuxenstuderande med medfödd dövblindhet.

Barnskötare, elevassistent eller annan resursperson är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som kursdeltagare får du en ökad kunskap om att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med medfödd dövblindhet.

Du får också ökad kunskap om konsekvenserna av medfödd dövblindhet, förhållningssätt och bemötande, samt för vikten av partnerkompetens där det finns stabila och kommunikativa relationer.

Mål

Efter kursen har du som deltagare:

 • förståelse för konsekvenser av medfödd dövblindhet.
 • kunskaper om specifika och generella förutsättningar för utveckling och lärande hos barn och elever med medfödd dövblindhet.
 • partnerkompetens.
 • kunskap om utveckling av samspel och kommunikation.
 • förmåga att omsätta dina lärdomar i praktiken

 

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annica Boström, annica.bostrom@spsm.se, 010-4735465
Ulrica Broddstedt, ulrica.broddstedt@spsm.se, 010-473 58 01
Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Samspel och kommunikation

Övrigt

Som deltagare gör du en fallstudie kring barnet eller eleven, som du följer genom hela kursen. Det ingår att du filmar och analyserar dig själv i samspel med barnet eller eleven, vilket innebär att du behöver ha medgivande från vårdnadshavare.

Du är garanterad plats på kursen när du anmält dig. Studierna beräknas ta minst fyra timmar per vecka. 

Obligatorisk kurslitteratur beställs här:

Rødbroe, I. & Janssen, M. Kommunikation och medfödd dövblindhet II. Finspång: Mo Gård Förlag.

Beställ på Mogårds förlag 

Artikelnummer: MOG0102 Pris: 389 kr inkl. moms.

Under de fysiska träffarna bekostas och bokas resor och logi av kursdeltagarna. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår i kursen, inga övriga måltider.

Viktigt att du anmäler behov av teckenspråkstolk, tekniska hjälpmedel och eventuella allergier, när du gör din anmälan till kursen.

* OBS! På grund av eventuell ombyggnation av lokalerna i Stockholm kan avslutningsträffen, 29 och 30 januari 2019 bli förflyttad till Göteborg, vilket meddelas så snart som möjligt.

 

 Publicerat tisdag 15 maj 2018 Granskat måndag 18 juni 2018