Hoppa till innehåll

Lek, samspel och lärande i förhållande till svår synnedsättning/blindhet och autism

En tematräff om lek, samspel och lärande i förhållande till svår synnedsättning/blindhet och autism.

 • 27
  onsdag
  maj 2020
  11.00 - 15.30 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 228759
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller föreläsningar samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare kring pedagogiska konsekvenser och strategier.

Ur innehållet:

 • Pedagogiska konsekvenser av svår synnedsättning i kombination med autism och eventuellt ytterligare funktionsnedsättning
 • Hur du kan uppmärksamma och analysera behov hos barn/elever som har svår synnedsättning/blindhet och autism
 • Anpassningar och adekvat stöd i lek, samspel och lärande

Medverkande

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314
Inger Axelzon, inger.axelzon@spsm.se, 010- 473 53 27

Målgruppsbeskrivning

Du som i din verksamhet, gärna tillsammans med specialpedagog eller speciallärare, möter barn/elever som har svår synnedsättning/blindhet och autism.

Syfte

Syftet är att du som deltagare ska få ökad förståelse och kompetens kring barn och elever med svår synnedsättning i kombination med autism samt eventuellt ytterligare funktionsnedsättning och att få utbyta erfarenheter med andra pedagoger.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare grundläggande kunskap om

 • pedagogiska konsekvenser av svår synnedsättning i kombination med autism och eventuellt ytterligare funktionsnedsättning
 • hur du kan uppmärksamma och analysera behov hos barn och elever som har svår synnedsättning/blindhet och autism
 • anpassningar och adekvat stöd i lek, samspel och lärande.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Inger Axelzon, inger.axelzon@spsm.se, 010- 473 53 27
Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Publicerat onsdag 11 mars 2020