Lek och samspel för barn som har en synnedsättning

Nätbaserad fördjupningskurs om lekens roll och betydelse som vänder sig till dig inom förskolan som har barn med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning (ej blindhet) i din barngrupp.

 

 • 19
  måndag
  mars 2018
  -
  30
  måndag
  april 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 140686
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I den nätbaserade kursen vill vi ge dig som kursdeltagare en fördjupad kunskap kring de möjligheter och svårigheter inom lek och samspel för barn som har en synnedsättning. Kursen innehåller teori och erfarenhetsutbyte. Du gör även en egen observation av ett barn under kursens gång.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Lekens betydelse för alla barn
 • Konsekvenser av synnedsättning
 • Stödja barns utveckling inom lek och samspel på förskolan

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Löpande kommer också arbetsuppgifter med inriktning mot den egna verksamheten och en observation.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Lena Öberg, lena.oberg@spsm.se, 010-4735150
Margareta Ahnborn, margareta.ahnborn@spsm.se, 010-4735414

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare och arbetslag, förskolechef och specialpedagog som i sina verksamheter möter barn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet).

Förkunskaper

Den nätbaserade kursen är en fördjupningskurs för dig som tidigare har deltagit i SPSMs fysiska kurser "Att möta förskolebarn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet)" eller har motsvarande kunskaper. 

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap om synnedsättningens konsekvenser för lek och samspel samt faktorer som kan stödja leken och samspelet.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • hur synnedsättningen påverkar förutsättningarna för lek och samspel
 • faktorer som kan stödja lek och samspel för barn som har en synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Lena Öberg, lena.oberg@spsm.se, 010-4735150
Margareta Ahnborn, margareta.ahnborn@spsm.se, 010-4735414

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola

Teman

Samspel och kommunikation

Övrigt

För att delta i nätkursen bör du ha tillgång till:

Sjöblom N, Jönsson C, (2001), En plats för alla, om barn med synskada i förskola, skola och fritidshem, SRF.

Litteraturen är viktig och ger dig bra redskap för att stödja lek och samspel på förskolan!   

Till SRF:s webbplats och beställning av skrift

 

Du som kursdeltagare bör avsätta ungefär fyra timmar i veckan. Kursupplägget bygger på att deltagarna befinner sig i samma moment och kan utbyta erfarenheter med varandra på kursforum. Publicerat tisdag 14 november 2017 Granskat tisdag 13 februari 2018