Hoppa till innehåll

Kursinbjudan till personal som arbetar med barn, elever som är i behov av taktilt teckenspråk

Västanviks folkhögskola i Leksand genomför kursen i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblind. Kursen vänder sig till personal som dagligdags arbetar med barn, elever som har medfödd dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning och spontant inte har utvecklat ett språk i den miljö de befinner sig i.
Under kursen kommer du att få utveckla dina teckenspråkskunskaper och förmåga att se, tolka och stötta de kommunikativa uttryck som barn, elever med medfödd dövblindhet visar.

 • 11
  onsdag
  september 2019
  -
  13
  fredag
  september 2019
  Leksand, Västanviks folkhögskola
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 201550
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll: Svenskt teckenspråk, teckenspråk i taktil form, socialhaptiska signaler och kroppsliga känslouttryck samt praktiska övningar.
Vi använder gruppens kunskaper och erfarenheter för att hitta gemensamma nämnare i de situationer man ställs inför i sitt arbete för att skapa möjligheter att se och att förstå det man ser.

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i svenskt teckenspråk.

Kursen är förlagd på Västanviks folkhögskola. Kursstart onsdag 11 september med lunch kl.12.00 och avslutas med fika kl 15.00 den 13 september.
Skolan är unik med sin teckenspråkiga miljö, den ger dig rika möjligheter att praktisera teckenspråk.

Kostnad: 5 500 kr. I priset ingår kursdagar med helpension och boende i dubbelrum, enkelrumstillägg 200kr/natt

Anmäl dig senast den 1 augusti, det finns 20 platser på kursen.

Länk till anmälan på Västanvik folkhögskola

Medverkande

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet

Upplysningar om innehåll

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58


Publicerat fredag 12 april 2019