Hoppa till innehåll

Kursinbjudan till föräldrar som har barn som är i behov av taktilt teckenspråk

Västanviks folkhögskola i Leksand genomför kursen i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblind. Kursen vänder sig till föräldrar till barn med medfödd och förvärvad dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning.

 • 30
  fredag
  augusti 2019
  -
  01
  söndag
  september 2019
  Leksand, Västanvik folkhögskola
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 201544
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen är förlagd på Västanviks folkhögskola. Kursstart fredag 30 augusti med lunch kl.12.00 och avslutas med lunch söndag 1 september.

Skolan är unik med sin teckenspråkiga miljö, den ger dig rika möjligheter att praktisera teckenspråk. För att kunna delta krävs att man har gått landstingets introduktions-/grundutbildning eller har motsvarande teckenspråkskunskaper och att man har kvar av de 240 timmarna som ges inom ramen för TUFF. Både föräldrar som varit med tidigare och föräldrar som deltar för första gången på TUFF-kurs är välkomna, liksom föräldrar till både barn och ungdomar som har medfödd dövblindhet och barn med förvärvad dövblindhet.

Barntillsyn ordnas för barn mellan 1 – 12 år, om barnet har assistent på hemmaplan bör assistenten följa med till Västanvik.

För barn från 13 år finns möjlighet till teckenspråksundervisning s.k. Syskonundervisning.
För att kursen ska bli så bra som möjligt, vill vi att du anger på anmälningsblanketten vilka behov och önskemål du och ditt barn har. Skolans kompetenta lärare kommer att undervisa. Dessutom kommer personal från Resurscenter dövblind, RC, att delta med sina specifika kunskaper.

Kostnad: Du har fri undervisning och logi på skolan samt fri barntillsyn. Du betalar endast för maten 930 kr. Skolan serverar frukost, lunch, middag, frukt/kaffe för- och eftermiddag.

Barnrabatter: 1 – 3 år 100% och 4 – 12 år 50%

Som deltagare i TUFF har du möjlighet att få ersättning för förlorad inkomst eller annat inkomstbortfall från CSN. Likaså bidrag för en resa, per utbildningstillfälle, till och från utbildningsorten betalas av CSN. Utbildningsanordnaren vägleder dig i ansökan till CSN.

Anmäl dig senast den 1 juli

Länk till anmälan på Västanvik folkhögskola

Medverkande

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Upplysningar om innehåll

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58


Publicerat fredag 12 april 2019