Hoppa till innehåll

Kurs för vårdnadshavare till barn och ungdomar med cerebral synnedsättning (CVI)

Vi erbjuder en digital kurs fördelat på två eftermiddagar där du som vårdnadshavare får mer kunskap om cerebral synnedsättning (CVI)

 • 24
  onsdag
  mars 2021
  12.45 - 16.30 Digital form
 • 05
  onsdag
  maj 2021
  12.45 - 16.30 Digital form
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 266336
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Föreläsningarna ger grundläggande kunskaper om cerebral synnedsättning och dess konsekvenser i olika lärsituationer.

Kursens innehåll:

 • genomgång av synen, synfunktioner och CVI
 • utvecklingsaspekter utifrån cerebral synnedsättning
 • pedagogiska strategier och metodiska tips för att skapa en tillgänglig lärmiljö, med fokus på läsning, matematik och flerfunktionsnedsättning
 • digitala hjälpmedel
 • orientering och förflyttning
 • gruppdiskussioner

Den digitala kursen består av filmade föreläsningar som varvas med gruppdiskussioner. Kursen har ett pedagogiskt, psykologiskt och medicinskt perspektiv där de olika delarna kompletterar varandra.

Medverkande

Judith Cederhag, judith.cederhag@spsm.se, 010-473 52 25
Elin Maunder, elin.maunder@spsm.se, 010-473 51 29
Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82

Målgruppsbeskrivning

Den digitala kursen vänder sig till vårdnadshavare till barn och ungdomar i åldern 6-18 år med cerebral synnedsättning (CVI)

Syfte

Att öka kunskapen om cerebral synnedsättning (CVI) hos barn och ungdomar med fokus på en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Kursdeltagaren:

 • har övergripande kunskap om cerebral synnedsättning (CVI) och dess konsekvenser för lärsituationer.
 • har kunskap om hur man kan anpassa lärmiljön för barn och ungdomar med cerebral synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Teman

Delaktighet, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Kursen ges digitalt med filmade föreläsningar och gruppdiskussioner. Möjlighet att föra diskussioner på forum mellan kurstillfällena. Det kommer även finnas fördjupningsmaterial att ta del av. Varje vårdnadshavare behöver göra en egen anmälan.Publicerat måndag 1 februari 2021