Hoppa till innehåll

Kurs för föräldrar och vårdnadshavare till punktskriftsläsande elever i förskoleklass - årskurs 6

Kursen riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare till barn med blindhet i grundskolan eller grundsärskolan, från förskoleklass till årskurs 6, där barnen har punktskrift som läsmedium

 • 05
  torsdag
  mars 2020
  -
  06
  fredag
  mars 2020
  10.00 - 15.30 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 227749
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du under två dagar med teoretiska och praktiska pass får möjlighet att fylla på dina kunskaper om blindhet och dess pedagogiska konsekvenser.

Samma kurs hålls 4 gånger på 3 olika orter under vårterminen 2020. Då åldersspannet är stort på barnens åldrar kommer några av passen, Egen färdighetsträning i punktskrift samt Abakus, att utgå från ett självstudiematerial.

Innehåll:

 • Punktskrift som läsmedium och hur elever med blindhet kan utveckla sin lästeknik och läshastighet.
 • Färdighetsträning i att skriva och läsa punktskrift
 • Abakusräkning i matematik
 • Utvecklingsaspekter, föreläsning av psykolog
 • Studieteknik
 • Taktila bilder
 • Dialogcafé kring skolfrågor
 • Erfarenhetsutbyte med andra vårdnadshavare

Vid kurstillfällena i Malmö och Göteborg önskar vi att ni som har möjlighet tar med en punktskriftsmaskin (exempelvis Perkins eller Tatrapoint) då kursansvarig inte har möjlighet att tillhandahålla punktskriftsmaskiner.

SPSM står för era reskostnader med billigaste färdsätt. För kursdeltagare som har längre färdväg, så att de ej kan resa över dagen, står SPSM även för hotellkostnader. Inför bokning av resa och eventuellt hotell, ta kontakt med Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se alternativt telefon 010-473 56 78.

Medverkande

Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53

Målgruppsbeskrivning

Kurs för föräldrar och vårdnadshavare till barn med blindhet i grundskolan eller grundsärskolan, från förskoleklass till årskurs 6, där barnen har punktskrift som läsmedium.

Syfte

 • Skapa förutsättningar för att kunna stötta ditt barn i skolarbetet
 • Ge övergripande information och kunskap om synnedsättningens konsekvenser och betydelse för barnets utveckling
 • Möjlighet till erfarenhetsutbyte

Mål

 • att få ökad kännedom om metoder i undervisningen för elever med blindhet
 • att utveckla egna färdigheter i punktskrift och abakusräkning
 • att utbyta erfarenheter kring elevens skolsituation.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 24 januari 2020 Granskat måndag 17 februari 2020